Työn kuormittavuuden arviointi ja vuorotyön työaikasuunnittelu helpottuvat kunta-alalla

Työterveyslaitos on tuottanut uudet suositukset työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi ja työaikojen kehittämiseksi kunta-alalla. Ne helpottavat työturvallisuuslain edellyttämää työaikojen kuormituksen arviointia määrittelemällä selkeät raja-arvot keskeisimmille työaikojen kuormittavuuteen vaikuttaville tekijöille. Työaikojen kehittäminen kunta-alalla -tutkimushankkeessa syntyneet suositukset soveltuvat erityisesti vuoro- ja jaksotyön kehittämiseen terveydenhuollossa.

― Suositukset perustuvat olemassa olevaan tutkimukseen työaikojen yhteydestä terveyteen ja turvallisuuteen ja niitä päivitetään tutkimustiedon kertyessä. Raja-arvojen määrittelyssä on otettu huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, kertoo tutkimusryhmän vetäjä, tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta.

Uudessa työturvallisuuslaissa edellytetään työaikojen arviointia

Palvelusektorin kasvu, matkustaminen ja kansainvälinen työ, työelämän joustot sekä työskentely muualla kuin omalla työpaikalla ovat lisänneet työaikoihin liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden arvioinnin tarvetta. Työturvallisuuslain muutoksessa (738/2002, muutos 329/2013) työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevassa pykälässä työajat mainitaan tekijänä, josta aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät työnantajan on selvitettävä ja arvioitava etukäteen. Uuden täsmennyksen ansiosta työaikaan liittyvien kuormitustekijöiden laaja-alainen arviointi työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille korostuu.

Uusia ohjelmia kehitteillä vuorotyön suunnitteluun

Työaikojen suunnittelu kunta-alalla helpottuu uusilla Titania-ohjelmilla (Titania Työaika-autonomia ja Titania Ergonomia -osiot), joihin liitetään uudet työaikojen kuormittavuuden arviointiin liittyvät suositukset. CGI:n kehittämät Titania-vuorosuunnitteluohjelmat ovat käytössä jo valtaosassa kunnista ja kaupungeista.

― Kun lisäämme työaikojen ergonomisuuden arvioinnin osaksi vuorosuunnittelua, tuomme työaikoihin liittyvän uusimman tutkimustiedon osaksi työvuorosuunnittelun arkea. Uskomme tämän parantavan asiakkaidemme henkilöstön hyvinvointia ja koko työuran mittaista työssä jaksamista, sanoo kehitysjohtaja Jari Hurme CGI:n Titania Työaikaratkaisuista.

Nyt kehitettäviä ohjelmia on jo kokeiltu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottamassa koekäyttöön CGI:n Titania Työaika-autonomia -ohjelman.

― Ohjelma auttaa työntekijöitä hahmottamaan oman työvuorosuunnitelman kuormitustekijöitä. Esimiehelle se antaa mahdollisuuden tarkastella ergonomisten linjausten toteutumista, kertoo Helsingin kaupungin Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen osastonhoitaja Mari Tervonen.

― Uskon ergonomisten työaikojen autonomisen suunnittelun tulevaisuuteen, kertoo työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Toivon, että uusien työkalujen avulla voimme edistää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin ja samalla varmistaa, että työaikojen ergonomiasta ja toimivuudesta huolehditaan, hän jatkaa.

Työaikojen kuormittavuuden arviointia tutkimuspalveluna

Työterveyslaitos tuottaa myös tutkimuspalveluna työaikojen kuormittavuuden arviointitietoa kunnille ja kaupungeille. Tieteellistä tutkimusta jatketaan yhteistyössä Kunta10-tutkimukseen ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimukseen osallistuvien organisaatioiden kanssa.

― Titania-työaikatietojen takautuva ja etenevä kerääminen mahdollistaa reaaliaikaisen tutkimuksen vuorotyön eri piirteiden ja kuntien omien kehittämishankkeiden vaikutuksista työhyvinvointiin. On tärkeää, että pystymme päivittämään nyt laadittuja suosituksia ja arviointimenetelmiä edelleen kunnista saatavan tiedon perusteella, sanoo Mikko Härmä.

Työaikojen kehittäminen kunta-alalla – hankkeen päätavoitteena on kehittää kunta-alan työaikoja Suomessa nykyistä ergonomisemmiksi ja työkykyä tukeviksi. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Lisää tietoa hankkeesta saa Työterveyslaitoksen Työaikojen kuormittavuuden arviointi -verkkosivuilta.

Hyvän työvuorojärjestelmän piirteitä ovat

- säännöllisyys ja nopea, eteenpäin kiertävä järjestelmä

  • vähän hankalia yö- ja aamuvuoroja peräkkäin
  • kiertosuunta aamu-ilta-yövuorot-vapaat
  • riittävä palautumisaika mahdollinen
  • 8-10 tunnin työvuorot (voi olla myös lyhyempi)
  • vähintään 11 tuntia vuorojen välillä (mieluummin 12-16 tuntia)

- vapaajaksot yhtenäisiä, myös viikonloppuisin
Lisää suosituksia Työterveyslaitoksenverkkosivuilta

Lisätietoja:

tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos, työajat, vireys ja ammattiliikenne, p. 030 474 2729, 040 544 2750, mikko.harma@ttl.fi
kehitysjohtaja Jari Hurme, CGI, Titania Työaikaratkaisut, jari.hurme@cgi.com
erityisasiantuntija Tarja Hakola, Työterveyslaitos, työaikapalvelu, p. 030 474 2730, tarja.hakola@ttl.fi
työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, p. 08 315 4970, 040 3585 999, oili.ojala@ppshp.fi

Tutustu myös:

CGI
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Työsuojelurahasto

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia