Työterveyslaitoksen yt-neuvottelut ovat päättyneet

Työterveyslaitoksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Työterveyslaitos irtisanoo kaikkiaan 34 työntekijää. Irtisanottuja on kaikista laitoksen toimipisteistä ja eri henkilöstöryhmistä. Samalla myös Työterveyslaitoksen organisaatiota ja sen tarjoamia palveluja uudelleenjärjesteltiin. Neuvotteluja käynnistettäessä arvioitiin, että enintään 50 työntekijää irtisanottaisiin.

Pääjohtaja Harri Vainio pitää valitettavana, että valtionavun leikkausten myötä jouduttiin tekemään henkilöstövähennyksiä talouden tasapainottamiseksi.

Nyt päättyneet yt-neuvottelut käynnistettiin 16.9.2013. Syynä oli Työterveyslaitoksen saaman valtionavun merkittävä väheneminen lähivuosina. Vähennysten taustalla ovat hallituksen kehysriihipäätös ja tutkimuslaitosuudistus aiemmin sovittujen valtion tuottavuusohjelman leikkausten lisäksi. Työterveyslaitoksen toimintaan vaikuttaa myös yleinen taloudellinen tilanne, joka pienentää esimerkiksi palvelujen kysyntää ja kannattavuutta. Lisäksi tarjolla olevan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen määrä on supistunut ja kilpailu entisestään kiristynyt.

Lisätiedot

pääjohtaja Harri Vainio, puh. 030 474 2340, harri.vainio[at]ttl.fi
hallintojohtaja Matti Arola, puh. 030 474 2913, 043 824 4500, matti.arola[at]ttl.fi

Työsuhteiden ja irtisanottujen määrät Työterveyslaitoksessa paikkakunnittain

Työsuhteiden määrä Irtisanottujen määrä
Helsinki 554 19
Kuopio 68 4
Lappeenranta 17 3
Oulu 49 3
Tampere 67 3
Turku 45 2
Työterveyslaitos yhteensä 800 34

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 750.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa