Työttömille kehitetään parempia terveyspalveluja Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Työterveyslaitos ja Vates-säätiö tiedottavat, tiedote 67/2015, 4.12.2015

Työikäisten terveydenhuollossa työttömät ovat huonommassa asemassa kuin työlliset, vaikka lain mukaan myös työttömien tulisi saada terveysneuvontaa työ- ja toimintakyvyn ja työllistymismahdollisuuksien ylläpitämiseksi. Työterveyslaitos ja Vates-säätiö järjestävät koulutusta työttömien työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista Turussa 8.12.2015, Salossa 18.2.2016 ja Raumalla 7.6.2016.  Koulutus on osa Rauman kaupungin koordinoiman valtakunnallisen PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen toimintaa.

Koulutus on tarkoitettu perusterveydenhuollon, työvoimahallinnon, sosiaalitoimen, Kelan, työttömien järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, päihdehuollon ja työterveyshuollon toimijoille.  Koulutus on maksuton.

 ─ Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa keskeistä on moniammatillinen osaaminen ja verkostoyhteistyö alueen toimijoiden kesken, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kirsi Lappalainen Työterveyslaitoksesta.

 ─ Hankkeen alkuhaastatteluissa keskeiseksi kehittämisalueeksi nousi erityisesti kuntoutusosaamisen lisääminen, asiakkaan kokonaisvaltainen ohjaaminen ja suunnitelmallisuus. 

─Toivomme, että koulutuksiin ilmoittautuu mahdollisimman monipuolinen porukka, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella tekemisissä työttömien kanssa tai muuten asiasta kiinnostuneita, sanoo Lappalainen.

 Osaamista ja kokemuksia jakamalla saavutetaan koulutuksessa parhaat tulokset. Pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin eivät perinteiset perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon toimintamallit riitä. Tarvitaan alueellista yhteistyötä.

 Koulutus on osa laajaa ESR-hanketta

Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi -koulutuspäivän järjestää Työterveyslaitoksen koordinoima Työttömien terveyspalvelujen kehittäminen (TTP) -hanke yhteistyössä Vatesin kanssa.

Hankkeen tuotoksena syntyy työttömien työkykyä tukeva arvioitu toimintamalli, joka myös otetaan käyttöön hankkeen aikana. Hankkeessa on mukana Turku, Salo, Somero, Eura, Eurajoki, Vates ja Rauman Taito-Kunto Oy. Kumppaneina ovat lisäksi Työeläkeyhtiö Varma ja Rauman seudun työttömät ry.

TTP puolestaan on Rauman kaupungin koordinoiman valtakunnallisen PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen osahanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Ilmoittautumiset koulutukseen Minna Rautalin, sote.partyhanke@rauma.fi
Lisätiedot:
erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen, Työterveyslaitos, puh. 043 8240689, kirsi.lappalainen@ttl.fi

kehittämispäällikkö Kaija Ray, puh. 0440 724 944, kaija.ray@vates.fi

Liitteenä koulutuksen ohjelma. Toimittajat ovat tervetulleita haastattelemaan asiantuntijoita koulutukseen.

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh.  040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi
@tyoterveys


Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia