Työuupumus altistaa vakaville tapaturmille

Työuupumus lisää kuolemaan johtavan tai sairaalahoitoa vaativan tapaturman riskiä kaikentyyppisissä tapaturmissa sekä työssä että vapaa-ajalla. Työuupumusoireita viikoittain kokevan työntekijän tapaturmariski oli 19 prosenttia suurempi kuin harvoin oireilevan kollegan, ilmenee Työterveyslaitoksen tuoreesta metsäteollisuuden työntekijöitä tarkastelleesta tutkimuksesta. Tutkimus ilmestyi lokakuun lopussa Journal of Occupational Health -lehdessä.

Työuupumuksen oireista erityisesti väsymys ja kyyninen asenne liittyivät kohonneeseen onnettomuusalttiuteen.

– Työuupumukseen liittyvät voimattomuus ja muuttuneet asenteet saattavat vähentää huolellista toimintaa ja ohjeiden noudattamista sekä lisätä epätarkkuutta ja välinpitämättömyyttä niin työpaikalla, työmatkoilla kuin vapaa-ajalla, pohtii tapaturmien syitä dosentti Kirsi Ahola Työterveyslaitoksesta.

Kaikenlaiset tapaturmat ovat vaarana työuupuneilla

Tutkimuksessa otettiin huomioon niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin tapahtuneet tapaturmat. Tapaturmia sattui eniten miehille ja ruumiillista työtä tekeville työntekijöille. Yleisin tapaturmatyyppi tutkitussa aineistossa oli kaatumiset ja putoamiset (59 %). Työuupumus nosti myös muiden tapaturmien riskiä.

Työkyvyn tuki auttaa havaitsemaan ongelmat ajoissa ja tarttumaan niihin

Tapaturmista johtuvat poissaolot ja toimintarajoitteet aiheuttavat haittaa myös työnantajille. Sen vuoksi työyhteisön työoloja kannattaa seurata ja kehittää, jotta työkuormitus ei muodostu työpaikalla liialliseksi.

– Lisäksi valppaus ongelmien havaitsemiseen yksilötasolla ja niiden varhainen puheeksi ottaminen tukevat työkykyä, Ahola toteaa.

Monilla työpaikoilla onkin koottu viime vuosina varomerkkejä ja sovittu toimintavoista, kun varomerkkejä huomataan. Siten mahdolliset ongelmat jaksamisessa ja työn sujumisessa saadaan ajoissa hallintaan. Varomerkkejä voivat olla esimerkiksi työn jatkuva takkuaminen, ärtyisyys, vuorovaikutuksesta vetäytyminen tai jollain muulla tavalla muuttunut käytös.

– Jos on huolestunut työtoveristaan, se kannattaa ottaa puheeksi, jotta voidaan selvittää, onko huoleen aihetta, kannustaa Ahola.

Työuupumus kehittyy pitkittyneen työstressin seurauksena

Työuupumus on prosessi, jossa työntekijän psyykkiset voimavarat ehtyvät, kun kuormittavaan työtilanteeseen ei löydy ratkaisua ja työkuormitus pitkittyy. Suomalaisen Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan vakavaa työuupumusta esiintyi 2 prosentilla miehistä ja 3 prosentilla naisista. Lievää työuupumusta esiintyi 22 prosentilla miehistä ja 23 prosentilla naisista. Aiemmin on tutkittu työuupumuksen yhteyttä sairastumiseen ja todettu, että vakava työuupumus liittyy sekä fyysisiin että psyykkisiin sairauksiin.

Tutkimus toteutettiin metsäteollisuudessa

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 10 062 metsäteollisuuden työntekijää, joita ei ollut hoidettu tapaturman vuoksi kahden työuupumuksen arviointia edeltäneen vuoden aikana. Tiedot työuupumuksesta kerättiin kyselylomakkeella kahdessa erässä, vuosina 1996 ja 2000. Tiedot vakavista tapaturmista, joita kertyi kahdeksan vuoden aikana 788 kappaletta, kerättiin Tilastokeskuksen kuolinsyyrekisteristä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisteristä. Tapaturmista 15 johti kuolemaan ja 773 sairaalahoitoon. Analyyseissa otettiin huomioon työntekijän ikä, sukupuoli, siviilisääty ja ammattiasema.

Lisätietoja

Tiimipäällikkö, dosentti Kirsi Ahola, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2492, kirsi.ahola[at]ttl.fi.

Lue lisää

Ahola K, Salminen S, Toppinen-Tanner S, Koskinen A, Väänänen A. Occupational burnout and severe injuries: An eight-year prospective cohort study among Finnish forest industry workers. Journal of Occupational Health, J-STAGE Advance Oct 26, 2013.

Lisää työuupumuksesta
Työuupumuksen ehkäisy on aloitettava heti työuran alussa, Työterveyslaitoksen tiedote 26.4.2010
Niskalenkki työuupumuksesta, Työ Terveys Turvallisuus -lehden pääkirjoitus 22.2.2011
Yleistä tapaturmien ehkäisystä
Terveys 2011 -tutkimus

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 750.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa