Unihäiriö voi altistaa vuosia kestävälle selkäkivulle

Uniongelmat moninkertaistavat hermoperäisen selkäkivun riskin raskasta vuorotyötä tekevillä. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksesta, jossa suomalaisia palomiehiä seurattiin 13 vuoden ajan. Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä International Archives of Occupational and Environmental Health -julkaisussa.

– Unihäiriöiden yhteys iskiaskipuun on yllättävän voimakas, vaikka moni muu tekijä otettiin huomioon. Palomiesten hyvä lihasvoima ja kestävyyskunto, joita testataan säännöllisesti, eivät näytä suojaavan kivuilta, kertoo tutkimuksen johtaja, dosentti Sirpa Lusa Työterveyslaitoksesta.

– Töissä selviytymistä tulisi tukea työuran alusta lähtien monin eri tavoin, muun muassa lisäämällä parempaan kehonhallintaan tähtääviä liikuntaharjoitteita ja kiinnittämällä huomiota ergonomisiin työskentelytapoihin, tähdentää Lusa.

Unihäiriö on merkittävä terveysuhka

Palomiehen työ on vuorotyötä, jossa työvuorot ovat tyypillisesti pitkiä (usein 24 tuntia). Myös hälytykset häiritsevät unirytmiä. Uniongelmat ovatkin tämän tyyppisessä työssä yleisiä: tutkimuksen alussa lähes puolet palomiehistä kärsi uniongelmista. Unihäiriöt lisääntyivät seuranta-aikana kaikissa ikäryhmissä.

– Ammateissa, joissa työn fyysiset ja henkiset vaatimukset ovat korkeat ja työtä tehdään epäsäännöllisinä aikoina, on erityisen tärkeää havaita terveyden ja työkyvyn uhat mahdollisimman varhain. Unihäiriö on hyvin merkittävä uhkatekijä, muistuttaa työterveyslääkäri, dosentti Helena Miranda Helsingin kaupungin työterveyskeskuksesta.

– Uniongelmia pitäisi seuloa tehokkaasti ja hoitaa pitkäjänteisesti. Ylipäätään olisi tärkeää ymmärtää unen merkitys kipuoireiden taustalla, Miranda korostaa.

Uniongelmat ja ikä lisäävät selkäkivun yleisyyttä

Iskiastyyppisen selkäkivun kroonistumisen riski oli lähes 2,5-kertainen niillä tutkittavilla, joilla oli seurannan alussa uniongelmia kuin niillä, jotka nukkuivat hyvin. Riski säilyi korkeana, vaikka huomioitiin palomiehen ikä, ammatin fyysiset ja henkiset kuormitustekijät, muiden kehonosien kivut, tapaturmat ja tupakointi.

Lähes joka toisella tutkittavalla esiintyi iskiaskipuja jossain vaiheessa 13 vuoden seuranta-aikaa. Ikä lisäsi kivun yleisyyttä: iskiaskipua koki tutkimuksen lopussa lähes kaksinkertainen määrä palomiehiä alkutilanteeseen verrattuna.

Pelastusalalta jäädäänkin työkyvyttömyyseläkkeelle nykyisin noin 53-vuotiaana. Yleisimmät syyt ovat juuri tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kuten selkäsairaudet (44 %).

Kyselytutkimus toistettiin vuosina 1996, 1999 ja 2009. Artikkelin aineistona ovat ne 360 palomiestä, jotka vastasivat kaikkina vuosina kyselyyn. Vastanneet olivat seurannan alussa keskimäärin 36-vuotiaita ja toimivat operatiivisissa tehtävissä.

Lisätiedot

tiimipäällikkö, dosentti Sirpa Lusa, Työterveyslaitos, puh. 040 522 9754, sirpa.lusa[at]ttl.fi
työterveyslääkäri, dosentti Helena Miranda, Helsingin kaupungin työterveyskeskus, puh. 0400 219 250, helena.miranda[at]jippii.fi

Julkaisu: Sirpa Lusa, Helena Miranda, Ritva Luukkonen, Anne Punakallio. Sleep disturbances predict long-term changes in low back pain among Finnish firefighters: 13-year follow-up study. Int Arch Occup Environ Health. 2014 Aug 2.

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 750.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa