Verkostoitumisella laatua ja vaikuttavuutta työterveyshuoltoon Pohjanmaalla

Nopeat muutokset työelämässä sekä tavoite pidemmistä työurista haastavat työterveyshuoltoa uudistumaan. Kunnallisilla terveyskeskuksilla on lakisääteinen velvoite tuottaa työterveyspalveluja. Ne ovatkin merkittävä ja monessa kunnassa ainoa työterveyspalvelujen tuottaja. Työterveyslaitoksen yhdessä Pohjanmaalla toimivien kunnallisten työterveysyksiköiden kanssa toteuttamassa BotniaSEITTI-kehittämishankkeessa kehitettiin kunnallisen työterveyshuollon toimijoiden keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa.

Hankkeen keskeisin anti oli verkostoitumisen lisäksi ammatillisen osaamisen lisääntyminen, yksiköiden parempi toiminnallisuus sekä työterveysyksiköiden toiminnan, laatutyön ja työterveysyhteistyön konkreettiset hyvät käytännöt. BotniaSEITTI toi mukanaan hyvän alun kunnallisen työterveyshuollon verkostolle Pohjanmaalla.

Alueellinen yhteistyö vahvistaa työterveysyksiköiden asemaa ja osaamista

Verkostoituminen, työterveyshuollon yhteistyö yritysasiakkaan ja muun terveydenhuollon kanssa, työterveyshuollon prosessit sekä työterveysyksikön oman toiminnan kehittäminen lähtivät sekä yksiköiden omista että maakuntien tarpeista.

– Alueellinen yhteistyö ja verkosto vahvistavat työterveyshuollon asemaa ja asiantuntemusta muuttuvassa työelämässä ja terveydenhuollossa. Ne eivät synny itsestään, tarvitaan ohjausta, alueen tuntemusta ja sitoutumista, toteaa kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen Työterveyslaitoksesta.

– Haasteita kehittämiseen tuovat muun muassa yksiköiden pienuus, resurssien puute ja pitkät matkat asiakkaiden ja työterveyshuollon välillä, sanoo Hakulinen. Alueellisen yhteistyön kehittäminen on keskeinen keino kunnallisen työterveyshuollon vahvistamiseen sekä vaikuttavampien ja tasalaatuisempien palveluiden tuottamiseen, hän jatkaa.

SEITTI-toimintamalli sopii työterveyshuollon kehittämiseen

SEITTI -toimintamalli sopii hyvin työterveyshuollon kehittämiseen, kun alue on sopivan kokoinen ja toimijat ovat sitoutuneita kehittämistyöhön yksikön ja alueen tarpeet huomioiden.

Työterveyshuollon roolia työkyvyn edistäjänä ja ylläpitäjänä yhteistyössä niin asiakasyritysten kuin alueen terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimijoiden välillä tulee kehittää edelleen. Terveydenhuollon toimijoiden yhteistyössä tulee kaikilla osapuolilla olla yhteinen käsitys työterveyshuollon koordinaatioroolista työkyvyn tuessa alueellisessa toiminnassa. Tämä vaatii sitä, että työterveysyksiköillä on selkeä käsitys omasta roolistaan ja toimivat käytännöt työkyvyn tuessa niin omassa toiminnassaan kuin työterveysyhteistyössä. SEITTI -kehittämisohjelman toimintatavalla pystytään vahvistamaan työterveyshuollon ymmärrystä omasta tehtävästään ja yhdessä rakentamaan hyvän käytännön mukaisia toimintatapoja.

Alueelliset verkostot edesauttavat uusien valtakunnallisten linjausten viemistä käytäntöön. Yhteisen käsityksen muodostaminen ajantasaisen tiedon ja yhteisen keskustelun kautta antaa pohjan, jolle hyvän käytännön mukaiset, paikalliset olosuhteet huomioivat ratkaisut voidaan rakentaa. Koska SEITTI toiminta on nähty vaikuttavana tapana kehittää kunnallista työterveyshuoltoa muutoksessa, tulee SEITTI toiminta edelleen laajenemaan. SEITTI toimintaa on tällä hetkellä jo viidessä maakunnassa.

Verkostosta vahvuutta kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja työterveysyksiköiden rahoittama BotniaSEITTI -kehittämisohjelmassa oli mukana 14 kunnallista työterveyshuoltoyksikköä Etelä- Keski- ja Rannikko-Pohjanmaalta. Ohjelmassa kehitettiin kunnallista työterveyshuoltoa alueellisesti osana muuta terveydenhuoltoa, erityisesti osana perusterveydenhuoltoa.

Hankkeeseen osallistuivat JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvipohjanmaan yhteistoiminta-alue/ työterveyshuolto, Kristiinankaupungin terveyskeskus, Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus, Mustasaaren ja Vöyrin yhteistoiminta-alue, Närpiön terveyskeskus, Peruspalveluliikelaitos Jyta, Perusterveydenhuollon kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Pietarsaaren työterveyshuolto, TK-Työterveys Kuusiokunnat, Työplus, Seinäjoen Työterveys, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja Vaasan Aluetyöterveys.

BotniaSEITTI hankkeen päätösseminaari pidetään Vaasassa 13.6.2014. Päätösseminaarissa pohditaan myös työterveyshuollon nykytilaa ja tulevaisuutta. Toimittajat ovat tervetulleita osallistumaan ja haastattelemaan asiantuntijoitamme.

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 7257 tai 043 824 1072, sp. hanna.hakulinen[at]ttl.fi

Hankkeen loppuraportti
BotniaSEITTI – kunnallinen työterveyshuolto kehittyy alueellisissa verkostoissa

Päätösseminaari 13.6.2014, klo 9-15.30, Radisson Blu Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa
Seminaarin ohjelma

BotniaSeitti-hankkeen verkkosivut

SEITTI - Alueellisella yhteistyöllä kohti parempaa työterveyttä -hankkeen verkkosivut

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203

tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa