Uponor Airiston loma-asuntomessuilla: Loma-asumisen murros tuo talotekniikan vapaa-ajanasuntoihin

Uusien loma-asuntojen ja remontoitavien vanhojen mökkien asumismukavuudelta edellytetään yhä enemmän. Myös rakentamista ohjaavat määräykset asettavat entistä tiukempia vaatimuksia loma-asuntorakentamiselle. Muutos näkyy myös Airiston loma-asuntomessujen messukohteiden varustelutasossa.

Tehtyjen selvitysten mukaan kaksi kolmasosaa uusien loma-asuntojen rakentajista haluaa varautua loma-asunnon ympärivuotiseen käyttöön. Loma-asumisen luonteeseen vaikuttavat muun muassa vuonna 2004 voimaan tulleet haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevat määräykset sekä vuonna 2003 muuttuneet sisäilma- ja lämpöeristysmääräykset. Vesikiertoinen lattialämmitys myös loma-asumiseen Ympärivuotinen asuminen nostaa energiakustannukset vapaa-ajanasunnoissakin keskeiseksi kustannustekijäksi. Loma-asuntojen ja omakotitalojen tullessa yhä enemmän toistensa kaltaisiksi omakotitalojen suosituin lämmönjakotapa, nestekiertoinen lattialämmitys, yleistyy myös loma-asunnoissa. Ympärivuotisessa loma-asumisessa lattialämmitysputkistossa kiertävänä nesteenä käytetään usein veden sijasta glykolia, jolloin putkiston jäätymisriskiä ei ole poikkeustilanteissakaan. Yhä useammin lattialämmitykseen liitetään rinnakkaisenergiana aurinkolämmitys. Matalalämpötilaisena järjestelmänä lattialämmitys sopii teknisesti hyvin aurinkolämmityksen yhteyteen. Kaikki energiamuodot käytettävissä Vesikiertoisen lattialämmityksen vahvuutena on sen energiariippumattomuus. Lämmönlähteenä voidaan käyttää joustavasti kaikkia käytössä olevia energiamuotoja eikä energiamuodon muuttaminen aiheuta myöhemmin kohtuuttomia kustannuksia tai teknisiä vaikeuksia. Kehittynyt ikkunatekniikka antaa mahdollisuuden suurten ikkunapintojen käyttöön talon energiatehokkuuden merkittävästi kärsimättä. Lattialämmitys mahdollistaa suuret ikkunapinnat, koska pattereita ei tarvita. Maisemasta voidaan nauttia ja samalla siivous helpottuu. Mökkien lattiapinnat olivat aiemmin lähes yksinomaan lautaa, mutta nykyään myös laatta- ja muutkin pintamateriaalit ovat yleistymässä lomarakentamisessa. Uponor Wirsbo -lattialämmitys sopii matalan käyttölämpötilansa ansiosta kaikille lattiarakenteille ja lähes kaikille pintarakenteille. Uponor Wirsbo -lattialämmitysjärjestelmän osana on mökkikäyttöön hyvin soveltuva seinälle asennettava Wirsbo-sähkökattila. Kattilan ulkomitat ovat pienet, mutta kattila vastaa jopa 180 m2 lattiapinta-alan tarvitsemaa lämmitystehoa. Loma-asunto suojattava putkien jäätymiseltä Vapaa-ajanasumisessa vesijohtoverkoston turvallisuusvaatimukset korostuvat, kun asunto saattaa olla suuren osan ajastaan ilman valvontaa. Uponor Wirsbo- ja Unipipe -käyttövesijärjestelmät muodostavat yhteensopivan vuotosuojatun kokonaisuuden ja soveltuvat hyvin loma-asuntoihin. Putkien jäätymiseltä suojaudutaan tehokkaimmin käyttämällä jäätymätöntä vesijohtoratkaisua. Ecoflex Supra Plus on hyvä ratkaisu vesijohdoksi tai paineviemäriksi siirrettäessä vettä tontilta taloon. Suprassa on yhdessä paketissa virtausputki, eriste ja itsesäätyvä lämpökaapeli. Ratkaisu soveltuu myös kallioisille kesämökkitonteille. Supra voidaan asentaa myös pinta-asennuksena, ilman kalliita eristys- ja räjäytystöitä. Vesi-wc edellyttää tehokkaampaa jätevesijärjestelmää Asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä astui voimaan vuoden 2004 alusta, koskien omakotitalojen lisäksi myös vapaa-ajan asuntoja. Tehokkaammat vaatimukset koskivat uudisrakentamista heti ja siirtymäajalla myös vanhoja kiinteistöjä. Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttaa muun muassa loma-asunnon varustetaso, maaperä ja vesistöjen läheisyys. Ranta-alueiden loma-asunnoilla vesi-wc:n vedet johdetaan Lokajätti-umpisäiliöön ja muut pesu- ja talousjätevedet Uponor Sako -maapuhdistamoon. Vaihtoehtoisesti Upoclean -panospuhdistamo soveltuu ympärivuotisesti asuttujen oma-asuntojen kaikkien asumajätevesien käsittelyyn. Upoclean ei vaadi imeytys- tai suodatuskenttää. Uponor Sako -mökkituotteet soveltuvat kevyemmin varustettujen loma-asuntojen pienten vesimäärien käsittelyyn. Muovikanavan helppo työstettävyys sopii lomarakentamiseen Rakentamismääräyskokoelman sisäilmastoa käsittelevä osa D2 uudistui vuonna 2003. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuilta loma-asunnoilta vaaditaan ilmanvaihdossa samaa laatutasoa kuin omakotitaloilta. Tämä on otettava huomioon myös saneerattaessa vanhaa ”kesämökkiä” ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaksi. Loma-asumisen sisäilmaolosuhteet ovat usein jopa vaativammat kuin vakituisessa asumisessa, onhan asunto osan ajasta tyhjillään ja lämmitys pienellä teholla. Syntyvä kosteus ei nykyaikaisessa tiiviissä rakentamisessa enää haihdu vaipan kautta, vaan se on pystyttävä poistamaan ilmanvaihdon avulla, jotta ihmisten ja rakenteiden hyvinvointi turvataan. Muoviset Uponor Vent -ilmanvaihtokanavat soveltuvat hyvin loma-asuntojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen. Muovikanavan käsittely ja kuljetus oli helppoa ahtaissakin tiloissa ja sen katkaisu onnistuu helposti käsisahalla. Korjausrakentamisessa hankalia tulitöitä ei tarvita. Antistaattinen valmistusmateriaali ei kerää likaa ja pölyä, jolloin kanavisto pysyy puhtaampana ja sisäilmasto terveellisenä. Lisätietoja: Uponor Suomi Oy markkinointipäällikkö Tord Holmlund puh. 020 129 2657 gsm 0400 600 830 Kuvatekstit: lomarakentaminen Loma-asunnot ovat yhä enemmän vakituisten asuntojen kaltaisia. Monet rakentamista säätävät uudet määräykset asettavat entistä tiukempia vaatimuksia myös loma-asuntorakentamiselle. Laajat ikkunapinnat ovat näkyvä trendi niin loma-asunto- kuin asuntomessuillakin. Lattialämmitys mahdollistaa suuret, jopa lattiaan asti ulottuvat ikkunat. Upoclean Upoclean-panospuhdistamo soveltuu ympärivuotisessa käytössä olevien loma-asuntojen kaikkien asumajätevesien käsittelyyn eikä vaadi imeytys- tai suodatuskenttää.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit