Pihlajamäen risteyssillan peruskorjaus käynnistyy Lahdenväylällä

Pihlajamäen vuonna 1964 valmistunut risteyssilta peruskorjataan valtatiellä 4. Sillan vanhat vesieristeet vuotavat ja ne uusitaan. Samalla kunnostetaan kansilaatan yläpinta, kaiteet, reunapalkit ja alusrakenteet. Peruskorjauksella varmistetaan sillan kunnon säilyvyys seuraavaksi 30 – 40 vuodeksi.

Valtatie 4:n liikennettä eniten haittaavat pintarakenteiden uusimistyöt on tehdään viikkojen 19-25 aikana. Aikataulu on tiukka ja sen toteutuminen edellyttää, että sillan kunnossa ei korjaustöiden aikana ilmene oleellisia muutoksia suunniteltuun nähden. Muut työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Pintarakenteiden uusimisen aikana valtatie 4:n liikenne ohjataan kahdelle kaistalle/ajosuunta ja nopeus rajoitetaan 60 km/tunnissa. Tästä on merkittävää haittaa liikenteelle. Pintarakenteiden uusiminen tehdään kahdessa vaiheessa, joten liikennejärjestelyitä muutetaan kerran työn aikana. Alapuolisen Pihlajamäentien liikennettä joudutaan rajoittamaan jonkin verran sillan alapuolisten korjaustöiden aikana. Muiden työvaiheiden aikana pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähän valtatie 4:n liikennettä. Pintarakenteiden uusimistyö tehdään osana ”Pintarakenteiden nopeutetut uusimismenetelmät”-projektia. Projektin tarkoituksena on kehittää nopeampia siltojen pintarakenteiden uusimismenetelmiä liikennehaittojen minimoimiseksi. Normaalisti pintarakenteiden uusiminen on kestänyt noin kolme kuukautta/silta. Nopeutetuilla menettelyillä liikenteelle aiheutuvan haitan kestoaika pyritään puolittamaan.

Yrityksestä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 1.1.2010 toimintansa aloittanut valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskuksen tehtävät muodostuvat entisen Uudenmaan TE-keskuksen, Uudenmaan tiepiirin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksessa hoidetaan entisen Etelä-Suomen lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä.

Tilaa