Uusia taksilupia Hattulaan, Hausjärvelle ja Janakkalaan

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt uusia taksilupia seuraavasti: Hattulaan yhden luvan esteettömälle henkilöautolle, Hausjärvelle ja Janakkalaan molempiin kaksi lupaa henkilöautolle.

Päätöksillä täytetään 26.11.2009 vahvistettua kiintiötä taksilupien enimmäismäärästä, joka on Hattulassa 16, Hausjärvellä 13 ja Janakkalassa 22. Taksiluvan myöntäminen edellyttää pääsääntöisesti taksiliikenteen yrittäjäkurssin suorittamista sekä käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta. Hakijan on lisäksi täytettävä hyvämaineisuuden ja vakavaraisuuden edellytykset. Lisätietoja: Tarkastaja Johanna Seppälä, puh. 040 838 3003 johanna.seppala@ely-keskus.fi

Yrityksestä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 1.1.2010 toimintansa aloittanut valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskuksen tehtävät muodostuvat entisen Uudenmaan TE-keskuksen, Uudenmaan tiepiirin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksessa hoidetaan entisen Etelä-Suomen lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä.

Tilaa