Vårnäsin uusi silta Kabanovintiellä avataan liikenteelle Kirkkonummen Piispankylässä

Sillan rakennustyöt (maantiellä 11245) saadaan valmiiksi huomattavasti ennakoitua nopeammin. Liikenne voidaan ohjata uudelle sillalle jo perjantaina 19.2.2010.

Näillä näkymin ponttonisillan purkutyöt aloitetaan maaliskuun loppupuolella ja kaikki viimeistelytyöt valmistuvat nekin etuajassa, kesään mennessä. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ent. Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri). Pääurakoitsijana toimii Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy.

Yrityksestä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 1.1.2010 toimintansa aloittanut valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskuksen tehtävät muodostuvat entisen Uudenmaan TE-keskuksen, Uudenmaan tiepiirin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksessa hoidetaan entisen Etelä-Suomen lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä.