LEHDISTÖTIEDOTE 5.6.2009: SUNNUNTAINA VIELÄ MAHDOLLISUUS OSALLISTUA VAALIKERÄYKSEEN

Vammais- ja kansanterveysjärjestöjen perinteinen Vaalikeräys huipentuu varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina, jolloin keräyslippaat löytyvät lähes kaikilta äänestyspaikoilta. Keräyksessä mukana olevat yhdistykset toivovat äänestäjien antavan vaaliuurnilla käydessään tukensa myös kotimaan vammais- ja kansanterveystyölle.

Vaalikeräys on usean järjestön yhteinen lipaskeräys, joka täyttää eurovaalien yhteydessä 102 vuotta. Keräyksen toteuttavat kuntatasolla järjestöjen paikallisyhdistykset, jotka ovat aloittaneet valmistautumisen keräykseen jo puolta vuotta ennen vaaleja. Keräys kokoaa äänestyspaikoille tänäkin vuonna lähes 15 000 vapaaehtoista lipasvahtia. Puolet kunnan keräystuotosta jääkin paikallisyhdistysten toimintaan, tuotolla mm. järjestetään neuvontaa, virkistystoimintaa ja vertaistukiryhmiä. Toisen puolikkaan keräystuotosta käyttävät keskusjärjestöt valtakunnalliseen vammais- ja kansanterveystyöhön. Varoilla järjestetään mm. neuvontaa, kuntoutusta, ja vapaaehtoisten koulutusta. Järjestöillä on jäseniä yhteensä noin puoli miljoonaa, joiden lisäksi tuotosta hyötyvät muut suomalaiset järjestöjen tuottaman tiedon ja toiminnan muodossa. Vaalikeräyksen kulut ovat yleensä noin 8 %, ja ne vähennetään keskusjärjestöjen tuotto-osuudesta. Lisätietoja keräyksestä osoitteesta www.vaalikerays.net tai numerosta 040- 094 4403. Vaalikeräyksen järjestävät seuraavat vammais- ja kansanterveysjärjestöt paikallisyhdistyksineen: Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Förbundet DUV, Hengitysliitto Heli, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto. Eurovaalikeräyksessä on mukana lisäksi Suomen Polioliiton jäsenyhdistyksiä osassa kuntia.

Multimedia

Multimedia