VAALIKERÄYSTOIMIKUNNAN TIEDOTE 13. 10.2008: LAHJOITUS VAALIKERÄYSLIPPAASEEN ON ÄÄNI OMAN KUNNAN VAMMAIS- JA KANSANTERVEYSTYÖLLE

Keskiviikkona alkavien kunnallisvaalien yhteydessä järjestetään useilla äänestyspaikoilla vammais- ja kansanterveysjärjestöjen perinteinen Vaalikeräys teemalla Tuetaan toisiamme. Keräyksessä mukana olevat järjestöt paikallisyhdistyksineen toivovat äänestäjien edistävän kuntalaisten terveyden ja tasavertaisuuden toteutumista myös keräyslippaan äärellä.

Vaalikeräys järjestetään useimmissa kunnissa ennakkoäänestyspäivinä 15.- 21.10, sekä kaikissa kunnissa varsinaisena vaalipäivänä 26.10. Viime vuoden eduskuntavaalien yhteydessä sata vuotta täyttäneen keräyksen lipasvartioinnin toteuttavat mukana olevien järjestöjen paikallisyhdistykset vapaaehtoistyönä. Lukuisten vapaaehtoisten osallistuminen lipasvartiointiin vuodesta toiseen kertoo keräyksen merkityksestä paikallisyhdistysten toiminnalle - puolet keräystuotosta jääkin kunnassa keräykseen osallistuvien yhdistysten jaettavaksi. Toisen puolikkaan tuotosta käyttävät keskusjärjestöt valtakunnalliseen vammais- ja kansanterveystyöhön. Vaalikeräyksen kulut ovat vain noin 8 %.

Keräystuotto jakautuu lukuisten eri vammais- ja kansanterveysalojen työtä tekevien tahojen kesken, joten tuoton käyttötavat luonnollisesti vaihtelevat. Paikallisyhdistykset ylläpitävät tuoton avulla sairauksien ja vammaisuuksien kanssa elämiseen liittyvää neuvontaa, järjestävät vertaistukiryhmiä, ja vaikuttavat kunnallisissa vammaisneuvostoissa. Yhdistysten toiminta perustuu usein vapaaehtoistyölle, jolloin keräystuotolla järjestettävä virkistystoiminta on tärkeää paitsi vammaisten ja sairaiden, myös vapaaehtoisten jaksamiselle.

- Paikallisyhdistysten toimintaa voidaan pitää tärkeänä lisänä kunnallisille vammais- ja terveyspalveluille, ja monien yhdistysten toiminnalle vaalikeräystuotto on lähes ehdoton edellytys. Koska tuotto jakautuu monelle eri taholle, on jokaisen suomalaisen helppo löytää useita tuotosta hyötyjiä omasta lähipiiristään. Terveyteen liittyvät asiat koskettavat meitä kaikkia, joten toivomme äänestäjien antavan sopivalta tuntuvan lahjoituksen yhteisen asian hyväksi, kertoo Vaalikeräystoimikunnan projektipäällikkö Kirsi Suojoki. Lisätietoja Vaalikeräyksestä ja tuoton käyttökohteista osoitteesta www.vaalikerays.net tai puhelinnumerosta 040 094 4403.


Vaalikeräyksen järjestävät seuraavat vammais- ja kansanterveysjärjestöt paikallisyhdistyksineen: Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Förbundet DUV, Hengitysliitto Heli, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuulonhuoltoliitto, Kuurojen Liitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Psoriasisliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen MS-liitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto. Kunnallisvaalikeräyksessä on mukana lisäksi Suomen Polioliiton jäsenyhdistyksiä osassa kuntia.
Multimedia

Multimedia