Vuoden henkilöstöteko -kilpailun voitto Vaasan & Vaasan Oy:lle

Hei,
ohessa tiedote ja kuvia Vaasan & Vaasan Oy:n Vuoden henkilöstötekokilpailun voitosta eilen HENRY Foorumissa. Mukana myös HENRY ry:n eilen lähettämä tiedote taustatiedoksi.

Yksilökuvassa Vaasan & Vaasan Oy:n henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso esittelemässä pienryhmätoimintamallia HENRY Foorumissa ja ryhmäkuvassa Vaasan & Vaasan Oy:n henkilöstöpäällikkö Marja Vierula, henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen eläkejohtaja Timo Aro. Kuvaaja on Marja Helander.

Annamme mielellään lisätietoja.

Ystävällisin terveisin,
Saija Vartiainen
AC-Sanafor
saija.vartiainen@acsanafor.fi
040 538 5564Vuoden henkilöstöteko -kilpailun voitto Vaasan & Vaasan Oy:lle

Vaasan & Vaasan Oy:n pienryhmätoimintamalli voitti Henkilöstöjohdon ryhmä, HENRY ry:n ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen jakaman Vuoden henkilöstöteko -palkinnon. Voittaja julkistettiin 7. marraskuuta järjestetyssä HENRY Foorumissa.

Vaasan & Vaasan Oy:n pienryhmätoiminnan tavoitteena on parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja viihtyvyyttä sekä saada henkilöstön koko osaaminen käyttöön. Pienryhmätoiminnan periaatteena on, että työntekijä itse pääsee osallistumaan oman työnsä kehittämiseen.

Kilpailun tuomariston mukaan Vaasan & Vaasan Oy:n pienryhmätoimintamalli ansaitsi voiton, koska se on parantanut henkilökunnan työolosuhteita ja lisännyt ammattiylpeyttä. Hanke on erittäin innovatiivinen ja ajankohtainen, ja henkilöstön osallistuminen näkyy selvästi.

Vaasan & Vaasan Oy:n henkilöstöjohtaja, Sirpa Laakso painottaa, että yhteinen pienryhmätoimintamalli edesauttaa myös muutosten läpivientiä työyksiköissä.

”Suuren, valtakunnallisen yhtiön on haasteellista johtaa henkilöstöään niin, että kaikkien ääni pääsee kuuluviin. Nykyinen, yhteinen toimintamalli on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi kehittää työtapoja.”


Malli pilotoitiin Joutsenossa ja Rovaniemellä

2000-luvun alkuvuosina Vaasan & Vaasan Oy:n Joutsenon tehdas ja työterveyslaitos aloittivat pienryhmätoiminnan kehittämisen. Pilotointia jatkettiin Rovaniemellä.

”Testasimme ja sovelsimme pienryhmätoimintaa päivittäisessä työssämme ja teimme siitä myös tuotantosuunnittelija Mirva Kataisen kanssa lopputyön Johtamisen erikoisammattitutkintoon, JET:iin”, tuotantopäällikkö Ari Keränen Rovaniemeltä kertoo.

Rovaniemen leipomossa toteutettujen aloitteiden määrä on tällä hetkellä yli 200. Aktiivinen osallistuminen sekä johdon että henkilöstön puolelta onkin tuottanut yksikössä merkittäviä tuloksia. Työtyytyväisyys on mittauksien mukaan parantunut huomattavasti, ja kokonaishävikkimäärä laskenut usealla prosentilla.

”Pienryhmäpalaverissa voi ja kannattaakin puhua myös vaikeista asioista. Monet itselle arkiset asiat voivat tuntua pieniltä, mutta usein ne osoittautuvat merkittäviksi kehitysehdotuksiksi, joista hyötyvät kaikki”, Keränen kuvailee.

Lisätietoja
Sirpa Laakso
Henkilöstöjohtaja
p. 020 446 2032
sirpa.laakso@vaasan.com


Ari Keränen
Tuotantopäällikkö
p. 020 446 2439
ari.keranen@vaasan.com

Multimedia

Multimedia