17 SUOMALAISTA VIETTÄÄ 90-VUOTISPÄIVÄÄNSÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ

Suomessa asuu 17 henkilöä, jotka ovat syntyneet Suomen itsenäistymispäivänä 6.12.1917. Syntymäpäiväsankareista 15 on naisia ja miehiä on kaksi.

Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmän tilanteeseen 4.12.2007.


Lisätietoja: informaatikko Seppo Helenius, puh. (09) 2291 6714

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa

Liitteet & linkit