AINO JA EETU VUODEN 2006 SUOSIKKINIMET

Aino ja Eetu ovat vuonna 2006 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet. Ainon sai ensimmäiseksi nimekseen 442 tyttöä ja Eetu annettiin etunimeksi 491 pojalle.

Ainon jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet viime vuonna olivat Emma, Sara, Ella ja Venla. Pojille useimmin annetut etunimet Eetun lisäksi olivat Veeti, Aleksi, Elias ja Joona.

Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat Maria, Emilia, Sofia, Aino ja Olivia. Viisi suosituinta poikien nimeä oli Juhani, Johannes, Mikael, Matias ja Olavi.


Ruotsinkielisten lasten etunimistä Emma ja Emil jälleen suosituimmat

Ruotsinkielisten tyttöjen suosituin ensimmäinen etunimi oli jälleen Emma, joka oli suosituin myös vuosina 2003, 2004 ja 2005. Poikien nimistä suurin suosikki oli Emil, joka oli suosituin myös vuosina 2002, 2003, 2004 ja 2005. Emman sai nimekseen 41 tyttöä ja Emilin 45 poikaa.

Emman jälkeen suosituimmat tyttöjen etunimet olivat Emilia, Elin, Julia ja Ida. Pojille annettiin Emilin lisäksi ensimmäiseksi etunimeksi useimmin Axel, William, Alexander ja Anton. Ruotsinkielisten tyttöjen kaikista etunimistä viisi suosituinta olivat Maria, Sofia, Emilia, Elisabeth ja Alexandra. Pojilla viisi suosituinta nimeä olivat Alexander, Erik, Johannes, Emil ja Karl.

Tiedot viime vuoden suosituimmista nimistä perustuvat 60 003 viime vuonna nimen saaneen lapsen tietoihin. Nimen sai 29 417 tyttöä ja 30 586 poikaa. Suomenkielisiä heistä oli 54 159 ja ruotsinkielisiä 3 468.

Nimitiedot kootaan väestötietojärjestelmästä, joka sisältää henkilötietojen lisäksi tietoja kiinteistöistä, rakennuksista ja asunnoista. Järjestelmää ylläpitävät maistraatit ja Väestörekisterikeskus.

Viime vuoden 50 suosituinta nimeä ja muita nimitilastoja on internetissä osoitteessa www.vrk.fi kohdassa Tilastot -> Nimet.


Lisätietoja:
Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700, 050 563 5702

Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit