AINO JA VEETI VUODEN 2009 SUOSIKKINIMET

Aino ja Veeti ovat vuonna 2009 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet. Ainon sai ensimmäiseksi nimekseen 473 tyttöä ja Veeti annettiin etunimeksi 470 pojalle. Ainon jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat viime vuonna Venla, Emma, Ella ja Sofia. Pojille useimmin annetut etunimet Veetin jälkeen olivat Eetu, Onni, Aleksi ja Leevi. Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat edelleenkin Maria, Emilia, Sofia, Olivia ja Aino. Viisi suosituinta poikien nimeä olivat nyt Juhani, Johannes, Mikael, Matias ja Olavi. Ruotsinkielisten lasten etunimistä Emma ja Emil suosituimmat Ruotsinkielisten tyttöjen suosituin ensimmäinen etunimi oli Emma, joka oli suosituin myös vuosina 2003, 2004, 2005, 2006 ja 2007. Poikien nimistä suurin suosikki oli jälleen Emil. Emman sai nimekseen 42 tyttöä ja Emilin 54 poikaa. Emman jälkeen suosituimmat tyttöjen etunimet olivat Amanda, Ida, Elin ja Ellen. Pojille annettiin Emilin jälkeen ensimmäiseksi etunimeksi useimmin Oliver, Anton, William ja Benjamin. Ruotsinkielisten tyttöjen kaikista etunimistä viisi suosituinta olivat Maria, Sofia, Elisabeth, Alexandra ja Emilia. Pojilla taas viisi suosituinta nimeä olivat Alexander, Johannes, Erik, Emil ja Karl. Tiedot viime vuoden suosituimmista nimistä perustuvat 62 343 viime vuonna nimen saaneen lapsen tietoihin. Nimen sai 30 597 tyttöä ja 31 746 poikaa. Suomenkielisiä heistä oli 55 323 ja ruotsinkielisiä 3 813. Kaikkiaan lapsia syntyi 62 656. Nimitiedot kootaan väestötietojärjestelmästä, joka sisältää henkilötietojen lisäksi tietoja kiinteistöistä, rakennuksista ja asunnoista. Järjestelmää ylläpitävät maistraatit ja Väestörekisterikeskus. Viime vuoden 50 suosituinta nimeä ja muita nimitilastoja on internetissä osoitteessa www.vrk.fi kohdassa Tilastot -> Nimet.

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit