ASIAKKAAT TYYTYVÄISIÄ POSTIN JA VÄESTÖKIRJAHALLINNON YHTEISEEN MUUTTOILMOITUSPALVELUUN

ASIAKKAAT TYYTYVÄISIÄ POSTIN JA VÄESTÖKIRJAHALLINNON YHTEISEEN MUUTTOILMOITUSPALVELUUN Puhelimitse muutosta ilmoittaneet pitivät palvelua helpompana kuin lomaketta käyttäneet Suomen Posti Oyj, Väestörekisterikeskus ja maistraatit ovat kartoittaneet asiakkaidensa tyytyväisyyttä ja mielipiteitä yhteiseen muuttoilmoituspalveluun, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2001. Mielipidettä ulkopuolisen tutkimusyrityksen tekemään tutkimukseen pyydettiin yli 2000 vastaajalta, jotka olivat tehneet muuttoilmoituksen joko puhelimitse tai lomakkeella tämän vuoden tammikuussa. Tulosten mukaan Postin ja väestökirjahallinnon yhteinen muuttoilmoituspalvelu toimii kokonaisuutena erittäin hyvin. Puhelimitse muuttoilmoituksen tehneet olivat jonkin verran tyytyväisempiä palvelun helppouteen kuin ne, jotka ilmoittivat muutostaan kirjallisesti lomakkeella. Vaikka lomakkeen täyttäminen arvioitiin helpoksi, peräti kolmannes kysyi kuitenkin täyttöohjeita. Muuttoilmoituspalvelussa esiintyneet ongelmat liittyivät lähinnä inhimillisiin jakeluvirheisiin tai uuden osoitteen virheellisyyteen. Puhelimitse muuttoilmoituksen teko on yleisintä alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä. Heistä puolet ilmoitti muutostaan Postiin ja väestökirjahallintoon puhelimitse. He myös muuttavat muita ikäryhmiä aktiivisemmin. Posti ja väestökirjahallinto mittaavat säännöllisesti muuttoilmoituspuhelimen palvelun sujuvuutta ja laatua sekä osoitetietojen oikeellisuutta. Palvelun toimiminen on tärkeää, koska muuttoilmoituksia tehdään vuosittain noin 800 000. Kyseessä on volyymiltaan yksi suurimmista julkishallinnon asiointipalveluista maassamme. Henkilökohtainen puhelinpalvelu on edullista ja vaivatonta Tehdessään muuttoilmoituksen puhelimitse asiakas saa asiaan liittyvää henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa. Puhelimitse tehty muuttoilmoitus myös nopeuttaa uuden osoitteen kirjautumista sekä väestötietojärjestelmään että Postin osoitetietojärjestelmään, kun mahdollisesti puutteellisesti täytetystä lomakkeesta johtuva selvittelytyö sekä paperilomakkeen kuljettamiseen käytetty aika jäävät pois. Muuttoilmoituksen teko puhelimitse kestää keskimäärin 3-4 minuuttia ja maksaa lankapuhelimesta soitettuna noin 0,14 euroa ja matkapuhelimesta soitettuna noin 1,17 euroa. Valtakunnallisen muuttoilmoituspuhelimen numero on 0203 456 456 (suomenkielinen) ja 0203 457 457 (ruotsinkielinen). Ilmoituksia otetaan vastaan arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lisätietoja: Väestörekisterikeskus: kehityspäällikkö Riitta Haggrén, puh. (09) 2291 6713, 050 563 5703, sähköposti riitta.haggren@vrk.intermin.fi Suomen Posti Oyj: tuotepäällikkö Pauli Mannikainen, puh. 020 451 4681, sähköposti pauli.mannikainen@posti.fi Tervehtien: viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717, 050 573 7210 www.vaestorekisterikeskus.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00850/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.