Hämeenlinnan Seutu Ottaa Kansalaisvarmenteen Laajasti Käyttöön

HÄMEENLINNAN SEUTU OTTAA KANSALAISVARMENTEEN LAAJASTI KÄYTTÖÖN Hämeenlinnan seudun toimijat ovat päättäneet ottaa kansalaisvarmenteen henkilön sähköisen tunnistamisen käytännöksi kaikissa sähköisissä palveluissa. Seudulla käynnistetään vuoden 2003 alussa lanseeraushanke hyödyntämään kansalaisvarmennetta kaikilla HST-ryhmän jäsenten tarjoamilla alustoilla. Hämeenlinnan seudun kunnat, Hämeenlinnan kaupungin johdolla, ovat edistäneet seudun tietoyhteiskuntakehitystä johdonmukaisesti jo yli viidentoista vuoden ajan. Kuntien kumppaneina IT-infrastruktuurin ja palvelujen kehitystyössä ovat olleet HPO-yhtymän IT-, tele- ja verkkoyritykset Hämeen tietotekniikkakeskus Oy, Hämeen Puhelin Oy ja Telekolmio Oy. Yhdessä tehdyn kehitystyön tulokset tarjoavat erinomaisen perustan sekä julkisen hallinnon että seudun yritysten asiakkailleen tarjoamien palveluiden kehittämiselle - julkisen ja yksityisen sektorin saumaton yhteistyö onkin ollut Hämeenlinnan seudulle leimallista. Jo valmiina olevista yhteistyön tuloksista kannattaa mainita esim. seudullinen HTKNet-tietoverkko palvelukeskuksineen sekä seudun asukkaille ja PK- yrityksille avattu maksuton internetliittymispalvelu, VIRPI. Viime vuosina kehitystyö on keskittynyt seutuportaalin ja sen kautta saavutettavien informaatio- ja asiointipalveluiden kehittämiseen. Sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin läpimurron edessä on kuitenkin vielä lukuisia esteitä. Henkilön sähköinen tunnistaminen yhdistettynä portaaliratkaisuihin ja mahdollisimman laajaan sovellusten ja palvelujen kirjoon tarjoaa kuitenkin uuden mahdollisuuden näiden esteiden poistamiseen. Hämeenlinnan seudun toimijoiden tavoitteena on kansalaisvarmenteen hyödyntäminen vahvaa tunnistamista ja sähköistä allekirjoitusta vaativien palveluiden lisäksi muillakin tavoilla ja siten uusien ryhmien saaminen sähköisten asiointipalvelujen ja sähköisen kaupan käyttäjiksi. Ensivaiheen tavoitteena onkin osoittaa, että kortti- tai SIM-alustalla olevan varmenteen käyttö on helppoa ja turvallista, ja että varmenteita voidaan käyttää monin tavoin. Keväällä 2003 täydessä laajuudessaan käynnistyvän lanseeraushankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan käyttäjän tunnistaminen kirjauduttaessa seudulliseen asiointiportaaliin. Tällöin käyttöön tulee myös nk. kertakirjautuminen, joka merkitsee sitä, että yksi kirjautuminen avaa pääsyn useisiin eri palveluihin. Samalla kehitetään seudullisia asiointipalveluita hyödyntämään sähköistä henkilöllisyyttä sekä otetaan sähköinen tunnistaminen osaksi intranetjärjestelmiä. Kansalaisvarmenteesta tulee täten Hämeenlinnan seudun vallitseva tapa tunnistaa verkkopalvelun käyttäjä. Hämeenlinnan seudun ja nyt perustetun HST-ryhmän tavoitteet ovat yhdensuuntaisia. Lanseeraushankkeen onnistumisen varmistamiseksi Hämeenlinnan kaupunki ja HPO-yhtymä ryhtyvät yhdessä HST-ryhmän jäsenorganisaatioiden kanssa tarvittaviin toimenpiteisiin mm. kansalaisvarmenteen sisältävien alustojen (pankkikortit, sähköinen henkilökortti, SIM-kortit) jakelun ja käyttäjien rekisteröinnin helpottamiseksi. Lisäksi mukana olevat toimijat tukevat eri tavoin sekä omilla että yhteisillä toimilla kortinlukijoiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen saatavuutta sekä käyttöönottoa. HPO-yhtymän ja Hämeenlinnan kaupungin palvelupisteet yhdessä pankkien palvelupisteiden kanssa tulevat antamaan asukkaille ja muille käyttäjille neuvoja ja teknistä tukea mm. laiteasennuksiin ja käytön ongelmatilanteiden selvittämiseen. Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, Hämeenlinnan kaupunki, puh. 0400 603 144 Toimitusjohtaja Hannu Ossi, HTK, puh. 044 278 2422 Konsernijohtaja Reijo Syrjäläinen, HPO-yhtymä, puh. 044 777 2210 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa