Kansainvälisen Porvoo-ryhmän 14. konferenssi Yhdistyneessä kuningaskunnassa 23. - 24.10.2008: YHTEENSOPIVA SÄHKÖINEN HENKILÖLLISYYS KAIKKIEN ETU

Yhteensopivaa sähköistä henkilöllisyyttä sekä sähköisen asioinnin turvallisuutta ja tulevaisuutta pohditaan sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Esimerkiksi EU on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2010 mennessä käytössä on eri maiden rajat ylittävä, yhteensopiva sähköinen henkilöllisyys ja Euroopan komissio on kannustanut EU-jäsenmaita kehittämään verkkopalveluja erityisesti julkishallinnossa.

Kansainvälinen Porvoo-ryhmä kokoontuu 23. - 24.10.2008 Yhdistyneeseen kuningaskuntaan pohtimaan sähköistä henkilöllisyyttä ja sen yhteensopivuutta sekä sähköisten palvelujen kehittämistä Euroopassa. Walesissa, Cardiffin kaupungissa pidettävään konferenssiin osallistuu edustajia useista Euroopan maista sekä USA:sta, Japanista ja Saudi-Arabiasta. Porvoo-ryhmän 14. konferenssin pääjärjestäjät ovat Yhdistyneen kuningaskunnan Driver and Vehicle Licensing Agency ja Suomen Väestörekisterikeskus.

Konferenssissa käsitellään mm. henkilöllisyyden hallintaan liittyviä kysymyksiä ja henkilön tunnistamisessa tarvittavia viranomaisrekistereitä, käytettävyysnäkökohtia, kehityksen esteitä ja keinoja niiden ratkaisemiseksi, organisaatiovarmenteita, mobiilitunnistusta, sähköistä allekirjoitusta, EU:ssa tehtävää valmistelutyötä, standardisointia sekä biometriikkaa, mm. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, ICAO:n, standardeja biometrisiin passeihin. Kansallisia sähköisen henkilöllisyyden kehitysprojekteja esitellään Belgiasta, Turkista ja Virosta sekä USA:sta ja Japanista.

EU:ssa on horisontaalisen tason tavoitteena sähköisen henkilöllisyyden yhteensopivuus yleiseurooppalaisissa hallinnon palveluissa. Tähän liittyen Euroopan komissio esittää konferenssissa ehdotuksen monentasoisesta autentikointimekanismista sekä luonnoksen yleisiksi määrityksiksi yhteensopivalle sähköiselle henkilöllisyydelle. Työtä jatketaan Euroopan komission kilpailukyvyn ja innovaation puiteohjelman (CIP) alla toimivassa, sähköistä henkilöllisyyttä käsittelevässä laajassa STORK-pilottihankkeessa.

Konferenssissa on esillä myös edellä mainittu STORK-pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on varmistaa kansallisen sähköisen henkilöllisyyden tunnustaminen yli maiden rajojen ja siten mahdollistaa sähköisten palvelujen helppo käyttäminen eri maiden välillä kansallisia, olemassa olevia järjestelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on, että yritykset, kansalaiset ja hallinnon työntekijät voisivat käyttää kansallista sähköistä henkilöllisyyttään eri EU-maissa.

Paikallisina esimerkkeinä Yhdistyneestä kuningaskunnasta kuullaan mm. sähköisen henkilöllisyyden sisältävän biometrisen oleskeluluvan eli ulkomaalaisille myönnettävän henkilökortin kehittämisestä. Pääpuhujana on henkilöllisyysasioista vastaava sisäasiainministeriön parlamentaarinen valtiosihteeri Meg Hillier aiheenaan ”Henkilöllisyyden turvaaminen ja kansalaisten oikeuksien tunnistaminen”.

Sähköisen henkilöllisyyden kehityshankkeita käynnissä eri puolilla maailmaa

Määrätietoista työtä sirullisten henkilökorttien ja sähköisten palvelujen edistämiseksi tehdään eri puolilla Eurooppaa. EU-maista sirullinen henkilökortti on käytössä jo ainakin Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa, Ruotsissa, Suomessa ja Virossa.

Japanissa on viime aikoina kehitetty sosiaaliturvakorttia. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön vuonna 2010 sähköinen postilaatikko kansalaisille: jokaiselle japanilaiselle on tarkoitus avata henkilökohtainen tili verkkoon ja tarjota mm. sosiaaliturva- ja terveydenhoitopalvelut sekä kaikki sähköisen hallinnon palvelut yhdestä portaalista.

USA:ssa kehitetään standardisointia kansainvälisessä yhteistyössä sekä pohditaan mm. henkilöllisyyden hallintaan liittyviä kysymyksiä ja biometriikkaa. Sisäisen turvallisuuden direktiivin mukaisesti USA:ssa on aloitettu liittovaltion tasolla hallinnossa ns. virkakorttien käyttöönotto.

Porvoo-ryhmä tukee sähköisen henkilöllisyyden yleistymistä Euroopassa

Suomen Väestörekisterikeskuksen koordinoima Porvoo-ryhmä on kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka perustettiin nimensä mukaisesti Porvoossa keväällä 2002, EU:n eEurope 2002 -hankkeen yhteydessä. Ryhmän päätavoitteena on edistää eri maiden välillä yhteensopivan, PKI-teknologiaan (Public Key Infrastructure) sekä älykortteihin ja sirullisiin henkilökortteihin perustuvan sähköisen henkilöllisyyden toteutumista sekä turvallista sähköistä asiointia Euroopassa.

Porvoo-ryhmä on tunnustettu laajalti merkittäväksi toimijaksi ja keskustelukumppaniksi alan julkisessa keskustelussa. Ryhmä on laajentunut kaiken aikaa. Valtaosa jäsenistä edustaa oman maansa viranomaisia, mutta työhön on osallistunut myös yritysten sekä Euroopan komission ja YK:n edustajia. Lisäksi USA ja Japani ovat noin 30 Euroopan maan ohella tiiviisti mukana. Konferenssien osallistujamäärä on ollut jopa noin 100 henkilöä.

Porvoo-ryhmän konferensseja on pidetty puolen vuoden välein eri Euroopan maissa.

Lisätietoja Väestörekisterikeskuksessa: Porvoo-ryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Katja Häkkinen, Varmennepalvelut-yksikkö, puh. 050 591 7517 tai viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717, 050 573 7210

Konferenssin agenda ym. materiaalia internetissä: http://porvoo14.dvla.gov.uk ja www.fineid.fi
-> Tapahtuu maailmalla -> Porvoo Group

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit