Kansainvälisen Porvoo-ryhmän 9. seminaari Ljubljanassa, Sloveniassa 11. - 12.5.2006:

HARMONISOINNIN AVULLA KOHTI YHTEENSOPIVAA SÄHKÖISTÄ HENKILÖLLISYYTTÄ

Sähköinen henkilöllisyys on yleistymässä nopeasti. Henkilöllisyyttä osoittavien asiakirjojen, joissa on mukana sähköisen henkilöllisyyden sisältävä siru, määrä kasvaa tasaisesti sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Kehitystä ohjaa tiivis standardointiyhteistyö sekä biometristen tunnisteiden yleistyminen. Aito kansainvälinen yhteiskäyttöisyys edellyttää kuitenkin vielä standardien mukaisia sähköisiä asiointipalveluja. Noin sata edustajaa 21 Euroopan maasta, Georgiasta, Japanista ja Yhdysvalloista sekä Euroopan komissiosta ja YK:sta on koolla 11.–12.5.2006 Ljubljanassa, Sloveniassa tarkastelemassa yhteensopivan eurooppalaisen sähköisen henkilöllisyyden ja sähköisten palvelujen edistymistä sekä kehityshankkeita osallistujamaissa. Seminaarissa käsitellään laajasti harmonisointiin, standardointiin ja yhteensopivuuteen liittyviä kysymyksiä. Myös mm. EU:ssa tehtävä valmistelutyö ja eurooppalaisen kansalaiskortin kehitystyö sekä biometriikka ja sen liittäminen sähköisiin henkilökortteihin ja passeihin ovat esillä. Kyseessä on eurooppalaisten hallintojen edustajien muodostaman Porvoo-ryhmän seminaari, jonka järjestävät Slovenian Ministry of Public Administration ja Suomen Väestörekisterikeskus. Slovenia pyrkii parhaimpien joukkoon uuden strategiansa avulla Ministeri Gregor Virant, Slovenian Ministry of Public Administration, pitää seminaarin avauspuheenvuoron. Hän kertoo ministeriötään, yleiseurooppalaisia palveluja ja sähköistä henkilöllisyyttä koskevista linjauksista. Hän esittelee myös Slovenian uusia sähköisiä palveluja ja korostaa sähköisen valtion portaalin (e-State portal) tärkeyttä. Slovenian hallitus otti huhtikuussa 2006 käyttöön vuoteen 2010 ulottuvan strategian sähköistä kaupankäyntiä varten julkishallinnossa. Päätavoitteina ovat paremmat, tehokkaammat ja turvallisemmat julkishallinnon palvelut. Vuoden 2010 loppuun mennessä Slovenia pyrkii olemaan yksi johtavista EU-maista sähköisen hallinnon alalla sekä maailmanlaajuisesti kymmenen kärkimaan joukossa sähköisen demokratian alalla. Sloveniassa on sähköiseen henkilöllisyyteen liittyvänä good practice -esimerkkinä mm. pankkitoiminnan kehittäminen turvalliseen, PKI-teknologiaan (Public Key Infrastructure) perustuvaan suuntaan. Ratkaisua on mahdollista hyödyntää laajasti niin hallinnon kuin yksityissektorin palveluissa. EU valmistelee sähköisen asioinnin kehittämisohjelmaa Euroopan komission edustaja Gzim Ocakoglu kertoo seminaarissa EU:n viimeaikaisista linjauksista edistää voimakkaasti sähköisen hallinnon kehittämistä vuoteen 2010 mennessä. Taustalla on komission i2010 eGovernment Action Plan -toimintasuunnitelma, joka julkaistiin huhtikuussa 2006. Komissio on työskennellyt aktiivisesti myös sähköisen henkilöllisyyden hallinnoinnin puolesta. Porvoo-ryhmän mielestä on hyvä, että komissio on vahvasti mukana viemässä kehitystyötä eteenpäin. Harmonisointia edistetään kansainvälisesti Seminaarissa esitellään minimivaatimusmäärittelytyötä, jonka avulla pyritään tukemaan kansainvälistä yhteensopivuutta sähköisessä henkilöllisyydessä ja autentikoinnin standardoinnissa. Minimivaatimusten määrittelyä on koordinoinut kansainvälinen, Euroopassa, Kaukoidässä ja Yhdysvalloissa toimiva yhteistyöfoorumi Global Collaboration Forum on interoperable eID/IAS. Foorumin yhteydessä kehitetään mm. avoimen lähdekoodin hyödyntämistä yhteensopivuuskysymyksissä. Sähköisen tunnistamisen palveludemo on käytettävissä internetissä. Siinä on testattu ainakin jo Suomen, Viron, Belgian ja Italian sähköisiä henkilökortteja sekä USA:n virkakortteja. Katsaus Euroopan, Aasian ja USA:n tilanteeseen Määrätietoista työtä sähköisten henkilökorttien ja sähköisten palvelujen määrän lisäämiseksi tehdään eri puolilla Eurooppaa sekä Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Laajimmin sirukortti on Euroopassa käytössä Belgiassa, Italiassa, Virossa, Suomessa ja Itävallassa. Myös esimerkiksi Ruotsissa sähköinen henkilöllisyys on ollut keskeinen kehityshanke. Uusimpana maana kortin on ottanut käyttöön Espanja ja Portugalissa kortin käyttöönottoa valmistellaan. Virossa oli lokakuussa 2005 järjestetyissä kunnallisvaaleissa mahdollista äänestää ennakkoon internetissä sähköisen henkilökortin avulla. Tämä oli tiettävästi maailmanlaajuisesti ensimmäinen kerta, kun koko maan käsittävissä vaaleissa oli äänestysmahdollisuus verkossa. Porvoo-ryhmää vastaavan Aasiassa toimivan IC Card -foorumin visiona on ”yksi kortti, yksi Aasia”. Foorumiin kuuluvat Kiina, Japani, Korea, Singapore ja Thaimaa. Se pyrkii edistämään sähköisen henkilöllisyyden ja ns. turistikortin yhteensopivuutta. Aasian maissa suunnitellaan useiden erilaisten sähköisten henkilökorttien käyttöönottoa. USA:ssa tullaan sisäisen turvallisuuden direktiivin mukaisesti ottamaan liittovaltion tasolla hallinnossa käyttöön virkakortit. Niiden yhteismäärä tulee olemaan 30–40 miljoonaa. Porvoo-ryhmä tukee sähköisen henkilöllisyyden yleistymistä Euroopassa Porvoo-ryhmä on kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka päätavoitteena on edistää eri maiden välillä yhteensopivan, PKI-teknologiaan (Public Key Infrastructure) ja sähköisiin henkilökortteihin perustuvan sähköisen henkilöllisyyden toteutumista. Ryhmä perustettiin nimensä mukaisesti keväällä 2002 Porvoossa EU:n eEurope 2002 -hankkeen yhteydessä. Siihen kuuluu hallinnon edustajia Euroopan maista. Puolen vuoden välein pidettäviin ryhmän kaksipäiväisiin seminaareihin on osallistunut myös edustajia yksityiseltä sektorilta ja Euroopan komissiosta. Jäsenmaiden määrä on kasvanut tasaisesti, ryhmän toiminnassa on mukana edustajia jo noin 30 maasta. Seuraava, Porvoo-ryhmän kymmenes seminaari pidetään Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Haikon kartanossa Porvoossa 2.–3.11.2006. Lisätietoja: Varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen, puh. (09) 2291 6625 tai 050 563 5706, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi ja ylitarkastaja Heidi Laine, puh. (09) 2291 6737 tai 050 591 7517, sähköposti heidi.laine@vrk.intermin.fi Seminaariaineisto ym. lisätietoja internetissä (sivuja päivitetään seminaarin aikana ja välittömästi sen jälkeen): http://porvoo9.gov.si/, www.fineid.fi -> Tapahtuu maailmalla -> Porvoo Group ja www.vaestorekisterikeskus.fi -> Sähköinen henkilöllisyys -> Porvoo-ryhmä Tervehtien viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit