KELA ALOITTAA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN ULKOMAALAISILTA

Henkilötunnus tilapäisesti Suomessa oleskelevilla ulkomaalaisella helpottaa asiointia ja viranomaisten tietojenvaihtoa

Maaliskuun alusta lähtien Suomessa tilapäisesti oleskelevien ja työtä tekevien ulkomaalaisten tietojen kerääminen väestötietojärjestelmään voi tapahtua maistraattien ja verotoimistojen ohella myös Kelan toimistoissa. Tietojen keräämisen verotoimistoissa ja Kelan toimistoissa mahdollistanut väestötietolain muutos hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuussa 2005. Tavoitteena lainmuutoksella on saada entistä useammin ulkomaalaisille työntekijöille suomalainen henkilötunnus, joka helpottaa heidän asiointiaan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Verotoimistot aloittivat ilmoitusten vastaanoton 1.5.2005.

Kelan toimistoissa voivat ilmoittaa tietonsa ne ulkomaalaiset, jotka oleskelevat Suomessa tilapäisesti eli käytännössä alle vuoden. Edellytyksenä tietojen rekisteröimiselle on, että ulkomaalaisella on mukanaan voimassa oleva passi tai EU–maiden kansalaisilla virallinen kuvallinen henkilötodistus. Ilmoituksen vastaanottaja tarkistaa tietojen oikeellisuuden sekä maassa oleskelun laillisuuden ja toimittaa ilmoituksen yhdessä matkustusasiakirjasta otetun kopion kanssa maistraatille. Maistraatti päättää tietojen rekisteröimisestä väestötietojärjestelmään. Kun henkilön perustiedot on merkitty maistraatissa väestötietojärjestelmään, hän saa henkilötunnuksen. Hänen henkilötietonsa ovat sen jälkeen saatavissa samanlaisina eri viranomaisten tietojärjestelmiin.

Uudistus koskee lähinnä niitä ulkomaalaisia, jotka oleskelevat Suomessa vain lyhytaikaisesti. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi rakennusalan työntekijät, korkeakoulujen opettajat sekä erilaiset puutarha-alan työntekijät. Väestötietolain mukaan tilapäisesti Suomessa työskentelevien tiedot voidaan merkitä Suomen väestötietojärjestelmään ja heille voidaan antaa suomalainen henkilötunnus. Kotikuntaa Suomessa ja kotikuntaan liittyviä etuuksia ulkomaalainen ei voi uuden tietojenkeruumenettelyn myötä saada.Lisätietoja:

Neuvontalakimies Kaj Välimäki, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6569, 050 5323956
Suunnittelija Tanja Blomqvist, Kela, puh. 020 434 1996, 0400 359 687

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit