KOHTI YLEISEUROOPPALAISTA SÄHKÖISTÄ HENKILÖLLISYYTTÄ

KOHTI YLEISEUROOPPALAISTA SÄHKÖISTÄ HENKILÖLLISYYTTÄ Kansainvälinen konferenssi Porvoossa 4.-5.4.2002 EU:n eEurope-hankkeeseen kuuluva ns. Smart Card Charter toimii tienraivaajana sähköisten toimikorttien käyttöönotolle Euroopassa. Yhtenä tavoitteena on luoda EU:n kansalaisille yleisesti hyväksytty sähköinen henkilöllisyys - perusta turvallisille sähköisen asioinnin eri muodoille. Taustalla on EU:n direktiivi sähköisistä allekirjoituksista. Suomi on näkyvästi mukana hankkeessa. Smart Card Charter, Suomen sisäasiainministeriö ja Väestörekisterikeskus järjestävät 4. - 5.4.2002 Porvoossa kansainvälisen konferenssin, johon 13 eri maan edustajat kokoontuvat tarkastelemaan sähköisen henkilökortin ja henkilöllisyyden tilannetta kussakin maassa sekä vaihtamaan kokemuksia käynnissä olevista projekteista - tarkoituksena on oppia parhaista käytännöistä ja edistää tietoutta sähköisen henkilökortin käyttömahdollisuuksista. Lisäksi tarkoituksena on muodostaa verkosto, joka edesauttaisi sellaisen sähköisen henkilökorttiratkaisun toteuttamista, joka olisi yhteensopiva ja toimisi yli kansallisvaltioiden rajojen. Yhteisesti hyväksytty, yleiseurooppalainen sähköinen henkilöllisyys olisi väline, jonka avulla EU-kansalainen voisi asioida turvallisesti tietoverkoissa niin julkishallinnon kuin yksityissektorin kanssa myös maasta toiseen. Kutsumme ystävällisesti toimituksenne edustajan konferenssin päätteeksi pidettävään tiedotustilaisuuteen Hotelli Haikon Kartanoon, Haikkoontie 136, Porvoo perjantaina 5.4.2002 klo 11.30 Tiedotustilaisuudessa kerromme konferenssin keskeisestä annista ja tuloksista. Pääpuheenvuoron pitää Smart Card Charter -hankkeen toinen puheenjohtaja Jan van Arkel Hollannista. Peter Vergucht Belgian sisäministeriöstä esittelee lyhyesti oman maansa hankkeen. Paikalla ovat myös muiden osallistujamaiden edustajat sekä Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Ritva Viljanen. Toimittajanne on tervetullut seuraamaan myös itse konferenssia. TERVETULOA! Viestintäjohtaja Anna Lauttamus-Kauppila, puh. (09) 2291 6624 tai 050 563 5724 Viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210, sähköposti irene.rissanen@vrk.intermin.fi Lisätietoja: Yksikönjohtaja Tapio Aaltonen, varmennepalvelut, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6625 Projektipäällikkö Voitto Kiviharju, varmennepalvelut, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6616 Lisätietoja Internetissä: http://www.fineid.fi, http://eeurope- smartcards.org [REMOVED GRAPHICS] Conference on Interoperable European Electronic ID Hotel Haikko Manor, Porvoo, Finland 4-5 April 2002 Agenda Thursday April 4 Morning session Chairman Mr Jan van Arkel, Co-Chair eEurope Smart Card Charter 8:30 Registration, Conference Room E 9:00 Opening remarks and Conference targets Mr Jan van Arkel, Co-Chair eEurope Smart Card Charter Mrs Ritva Viljanen, Director General, Population Register Centre 9:30 Adress Speech of the Ministry of the Interior Mr Pekka Kilpi, Director General, Ministry of the Interior, Finland 10:00 Presentations of the Participating Countries · Presentations by * Austria * Belgium * Estonia * Germany 12:00-13:15 Lunch, Manor House Dining Room Afternoon session Chairman Mr Tapio Aaltonen, Director Certificate Services, Population Register Centre 13:15 Presentations of the Participating Countries cont'd · Greece · Ireland · Israel · Latvia 15:15 Coffee Break, Conference Café 15:30-18:00 Presentations · Lithuania · The Netherlands · Sweden · United Kingdom · Finland 19:30-22.30 Bus transportation to the Old Town of Porvoo Dinner, restaurant Wanha Laamanni (sponsored by the Ministry of the Interior) Friday April 5 Chairman Mr Jan van Arkel, Co-Chair eEurope Smart Card Charter 9:00 Summary and Conclusions of Day 1 Mr Jan van Arkel, Co-Chair eEurope Smart Card Charter 9:45 Requirements for European Public EID card's Issuers Supporting PKI and Certificate Contents Proposal prepared by Trailblazer 1 "Public Identity" Mr Voitto Kiviharju, Project Manager, Population Register Centre 10:15 Coffee Break, Conference Café 10.30 Forming a Network of EID Countries Next meeting Closing remarks Mrs Ritva Viljanen, Director General, Population Register Centre 11:30 Press Conference Conference Room E 12:30 Lunch, Manor House Dining Room 14:00 Transportation to Helsinki-Vantaa Airport 14:50 Arrival at the airport ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT01240/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa