MERENKULKULAITOS HANKKII ASIOINTIKORTIT JA VARMENNEPALVELUT VÄESTÖREKISTERIKESKUKSELTA

Merenkulkulaitos on tehnyt virkamiesten asiointikorttien ja niihin liittyvien varmennepalvelujen hankinnasta sopimuksen Väestörekisterikeskuksen kanssa. Sopimus perustuu valtioneuvoston tietohallintoyksikön ja Väestörekisterikeskuksen kesäkuussa 2004 solmimaan valtionhallintoa koskevaan puitesopimukseen. Hankinnan tavoitteena on kehittää valtionhallinnon sähköisen asioinnin infrastruktuuria ja asiakirjaturvallisuutta sekä luoda ministeriöille ja niiden alaisille hallinnoille edellytyksiä toteuttaa hallitusohjelmassa niille asetettuja sähköisen asioinnin kehittämisvelvoitteita. Merenkulkulaitoksessa otetaan kevään 2005 aikana käyttöön asiointikortit, joissa on Väestörekisterikeskuksen toimittama laatuvarmenne. Se täyttää sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset. Kortit toimittaa Setec Oy. Aluksi kortit toimivat fyysisenä tunnistautumisvälineenä muun muassa Merenkulkulaitoksen eri toimipisteissä sekä satamissa ja aluksilla. Jatkossa laitos aikoo hyödyntää kortin ominaisuuksia käyttöoikeushallinnassa ja sähköisissä asiointipalveluissa. Kortti mahdollistaa esimerkiksi tietojärjestelmiin tunnistautumisen sekä tietoverkon käyttäjien ja heidän käyttövaltuutensa todentamisen. Sopimuksen mukaan Väestörekisterikeskus tuottaa Merenkulkulaitokselle asiointikortit ja organisaatiovarmenteet sekä niihin liittyvät varmenteiden ylläpitopalvelut 24 t/ 7 vrk -periaatteella. Ylläpitopalvelut koostuvat varmenne-, hakemisto-, sulku- ja HelpDesk-palveluista. Lisätiedot: · Väestörekisterikeskus: myyntineuvottelija Alf Karlsson, puh. (09) 2291 6521 tai 050 336 8607, sähköposti alf.karlsson@vrk.intermin.fi · Merenkulkulaitos: tietohallintopäällikkö Jukka-Pekka Suonikko, puh. 0204 48 4484 tai 040 750 4484, jukka-pekka.suonikko@fma.fi Merenkulkulaitos on merenkulun turvallisuudesta, väylänpidosta ja merikartoituksesta sekä talvimerenkulun avustamisesta ja yhteysaluspalveluista vastaava viranomainen. Lisäksi se vastaa meriliikenteen ohjauksesta ja luotsauksen viranomaistoiminnasta. Merenkulkulaitos huolehtii siitä, että kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen perustoimintaedellytyksiä ylläpidetään ja kehitetään taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Toiminnan perustana ovat turvallinen ja tehokas kauppamerenkulku sekä yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeet. Merenkulkulaitoksessa työskentelee lähes 800 henkilöä eri puolilla Suomea. Lisätietoja: www.fma.fi Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasiain rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskus on Suomen johtava henkilön sähköisessä tunnistamisessa käytettävien varmenteiden ja palvelujen tuottaja. Varmenteista tunnetuin on sirullisella henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne, jonka lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa työ-, asiakas- ja palvelinvarmenteita yritysten ja virastojen käyttöön. Lisätietoja: www.vaestorekisterikeskus.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit