NAISTEN VIIKOLLA NIMIPÄIVÄÄ VIETTÄÄ LÄHES 640 000 NAISTA

Akkain viikolla eli naisten viikolla 18. – 24.7. viettää lähes 640 000 naista nimipäiväänsä. Nimistä yli 283 000 on annettu ensimmäiseksi etunimeksi ja loput joko toiseksi tai kolmanneksi nimeksi. Eniten päivänsankareita on maanantaina 21.7., jolloin nimipäiväänsä viettävät Hanna, Hanne, Hannele, Jenna, Jenni, Jenny, Joanna, Johanna ja Jonna. Heitä on yhteensä 254 856 ja ensimmäiseksi nimekseen jonkun edellä mainituista nimistä on saanut 88 034 naista.

Väestörekisterikeskus on kerännyt Naisten viikon suomen- ja ruotsinkieliset etunimet kunnittain ja ne löytyvät internetistä osoitteesta www.vrk.fi -> Tilastot -> Nimet -> Naisten viikon etunimet kunnittain. Yksittäisten nimien lukumääriä voi hakea Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla olevasta maksuttomasta nimipalvelusta www.vrk.fi -> Nimipalvelu. Siellä voi myös tutkia tilastoja yleisimmistä nimistä eri ajanjaksoilta. Vanhimmat nimitiedot ulottuvat jopa 1800-luvulle.


Lisätietoja: Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769, seija.nurmikoski@vrk.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa

Liitteet & linkit