NAISTEN VIIKOLLA NIMIPÄIVÄÄ VIETTÄÄ YLI 640 000 NAISTA

Naisten viikko, jota myös akkain viikoksi kutsutaan, on tullut tunnetuksi vetisyydestään. Vanha suomalainen sananlaskukin väittää, että "jos ei milloinkaan muulloin sada, niin kyllä akkain viikolla sataa".

Satoi tai paistoi 18. – 24.7. yli 640 000 naista viettää nimipäiväänsä. Nimistä lähes 285 000 on annettu ensimmäiseksi etunimeksi ja loput joko toiseksi tai kolmanneksi nimeksi. Eniten päivänsankareita on lauantaina 21.7., jolloin nimipäiväänsä viettävät Hanna, Hanne, Hannele, Jenna, Jenni, Jenny, Joanna, Johanna ja Jonna. Heitä on yhteensä 255 770 ja ensimmäiseksi nimekseen jonkun edellä mainituista nimistä on saanut 88 239 naista.

Väestörekisterikeskus on kerännyt Naisten viikon suomen- ja ruotsinkieliset etunimet kunnittain ja ne löytyvät internetistä osoitteesta www.vrk.fi -> Tilastot -> Nimet -> Naisten viikon etunimet. Yksittäisten nimien lukumääriä voi hakea Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla olevasta maksuttomasta nimipalvelusta www.vrk.fi -> Nimipalvelu. Siellä voi myös tutkia tilastoja yleisimmistä nimistä eri ajanjaksoilta. Vanhimmat nimitiedot ulottuvat jopa 1800-luvulle.Lisätietoja: Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769, seija.nurmikoski@vrk.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa

Liitteet & linkit