OMIEN TIETOJEN TARKASTUS NYT MAHDOLLISTA MYÖS MOBIILIVARMENTEELLA

Väestörekisterikeskus on uudistanut internetissä toimivan omien henkilötietojen tarkastuspalvelun. Väestötietojärjestelmässä olevia omia tietojaan pääsee nyt katsomaan sirullisen henkilökortin lisäksi mobiilikansalaisvarmenteella, jolla käyttäjä voidaan tunnistaa luotettavasti verkossa. Mobiilikansalaisvarmenne on saatavissa Elisan ja Soneran matkapuhelinliittymiin.

’Omien tietojen tarkastus’ -palvelussa kansalaisilla on mahdollisuus tarkastaa maksutta omat väestötietojärjestelmään talletetut henkilötietonsa sekä tiedot rakennus- ja kiinteistö-omistuksista. Palvelu tukee henkilötietolain mukaista oikeutta, jonka mukaan rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja valvoa tietojensa rekisteröintiä. Palvelu löytyy osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi.

Omat tiedot voi myös käydä tarkastamassa maistraatissa. Myös mahdolliset muutospyynnöt itse ilmoitettaviin henkilötietoihin osoitetaan maistraatille. Muutospyyntö tehdään kirjallisesti. Maistraattien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.maistraatti.fi.

Poliisin myöntämälle henkilökortille, Osuuspankin Visa Electron -kortille sekä Elisan ja Soneran matkapuhelinliittymiin saatava kansalaisvarmenne mahdollistaa turvallisen ja luotettavan sähköisen asioinnin. Kansalaisvarmenne on sähköinen henkilöllisyys, joka sisältää mm. etunimen, sukunimen ja sähköisen asiointitunnuksen, joka luodaan kaikille Suomen väestötietojärjestelmään merkityille.

Sähköisten palvelujen määrän kasvaessa myös turvallisuuden ja henkilöllisyyden luotettavan tunnistamisen merkitys sähköisessä asioinnissa korostuu. Luottamuksellisia viestejä lähetetään ja erilaisissa palveluissa asioidaan yhä enemmän sähköisesti verkon kautta. Kansalaisvarmennetta käyttävä henkilö voidaan erilaisissa verkkopalveluissa pitävästi tunnistaa. Varmenteella on myös mahdollista tehdä juridisesti kiistämätön sähköinen allekirjoitus.

Kansalaisvarmenteella tunnistautumista hyödyntävissä palveluissa asioidessaan kansalaisvarmenteen käyttäjä ei tarvitse erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja vaan kortti ja siihen liittyvä pin-luku riittävät tunnistautumiseen kaikissa palveluissa. Kansalaisvarmennetta hyödyntäviä julkisen ja yksityisen sektorin palveluja on tällä hetkellä noin 60.

Valtaosa käytössä olevista kansalaisvarmenteista on vielä poliisin myöntämillä henkilökorteilla. Matkapuhelimen sim-kortille hankittujen kansalaisvarmenteiden ennakoidaan kuitenkin yleistyvän. Toistaiseksi varmenteen hankkiminen edellyttää erillistä käyntiä poliisilaitoksella, mutta tulevaisuudessa asiointi matkapuhelinoperaattorin palvelupisteessä riittää.

Mobiilivarmenteen etuna on, että tunnistautuminen ei henkilö- tai pankkikortin tavoin edellytä erillistä kortinlukijaa vaan varmennetta käytetään matkapuhelimella. Toistaiseksi olemassa olevat kansalaisvarmennetta hyödyntävät palvelut on rakennettu oletuksella, että tunnistautuminen tapahtuu nimenomaan kortinlukijan välityksellä. Mobiilivarmenteiden yleistyessä myös tämä tunnistautumismahdollisuus otetaan palveluissa huomioon. Väestörekisterikeskuksen ’Omien tietojen tarkistus’ -palvelu toimii tässä osaltaan esimerkkipalveluna palveluntarjoajille näiden kehittäessä omien palvelujensa tunnistautumismenettelyä.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Joonas Kankaanrinne, puh. (09) 2291 6504 tai 050 549 2469

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa

Liitteet & linkit