OSOITETIEDOT SUOMESSA ERINOMAISELLA TASOLLA

Väestötietojärjestelmän osoitetiedot pysyvät erittäin hyvin ajan tasalla. Väestötietojärjestelmään merkityt vakinaiset osoitteet ovat peräti 99-prosenttisesti oikein. Myös tilapäisten osoitteiden oikeellisuus on parantunut huomattavasti tämän vuosikymmenen aikana. Vuonna 2002 tilapäisistä osoitteista vain kaksi kolmasosaa (63 %) oli väestötietojärjestelmässä oikein. Viime vuonna prosenttiosuus oli 88. Yhtenä syynä tilapäisten osoitteiden aikaisempaa parempaan ajantasaisuuteen lienee vuonna 2003 voimaantullut kotikuntalaki, joka edellyttää, että yli kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutosta on tehtävä ilmoitus maistraatille.

Tilastokeskus tutki osoitetietojen oikeellisuutta Väestörekisterikeskuksen tilauksesta. Tutkimukseen haastateltiin noin 11 000 henkilöä.

Osoitetietojen oikeellisuutta edesauttanee ennen kaikkea se, että väestökirjaviranomaiset, maistraatit ja Väestörekisterikeskus, ovat keränneet osoitetiedot usean vuoden ajan yhteistyössä Suomen Posti Oyj:n kanssa. Yhdellä muuttoilmoituksella muuttaja siis huolehtii sekä uuden osoitteen päivittymisestä väestötietojärjestelmään että postin kääntymisestä uuteen osoitteeseen. Lain mukaan muuttoilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluessa muutosta silloin, kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen. Muuttoilmoitus on mahdollista tehdä puhelimitse numerossa 0203 456 456, internetissä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi tai perinteiseen tapaan lomakkeella. Ulkomaille muutettaessa on ilmoitus aina tehtävä kirjallisesti joko lomakkeella tai internetissä.

Ulkomailla asuvien suomalaisten osoitetietojen ajantasaisuudessa on vielä parannettavaa. On tärkeää, että Suomen kansalainen myös ulkomailla muuttaessaan ilmoittaa osoitteenmuutoksen väestötietojärjestelmään. Näin varmistetaan, että Suomen viranomaisten lähettämät asiakirjat, esimerkiksi äänioikeusilmoitukset, lähetetään oikeaan osoitteeseen. Ulkomailla muuttuneen osoitteen voi ilmoittaa suoraan Tampereen maistraatin Akaan palveluyksikköön tai lähimpään Suomen edustustoon.

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämä väestötietojärjestelmä on maamme eniten käytetty perusrekisteri. Väestötietojärjestelmän tietoja käytetään hyväksi koko yhteiskunnan tietohuollossa. Myös yritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä väestötietojärjestelmän tietoja. Yksityisiä osoitetietojen tarvitsijoita palvelee maksullinen Osoitepalvelu, josta Suomessa vakinaisesti asuvien henkilöiden ajantasaiset osoitteet selviävät helposti joko numerosta 0600 0 1000 tai internetin välityksellä. Palvelusta oikean henkilön osoite löytyy esimerkiksi jopa aikaisemmalla sukunimellä tai aikaisempien osoitetietojen perusteella.

Lisätietoja:
Suunnittelija Leena Hynninen, puh. (09) 2291 6734, 050 336 8602 tai leena.hynninen@vrk.fi


Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit