Pankit, Teleoperaattorit Ja Hallinto Yhdessä

Pro HST -ryhmän työlle jatkaja PANKIT, TELEOPERAATTORIT JA HALLINTO YHDESSÄ EDISTÄMÄÄN SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA Vuonna 2001 elinkeinoelämän aloitteesta perustetun nk. Pro HST -ryhmän toimikausi päättyy vuodenvaihteessa. Vapaamuotoisen ryhmän tavoitteena on ollut, että valmiina oleva, valtion rakentama henkilön sähköisen tunnistamisen (HST) infrastruktuuri otettaisiin maassamme laajasti käyttöön ja siihen perustuvat sähköiset asiointipalvelut tulisivat osaksi kaikkien suomalaisten arkipäivää mahdollisimman pian. Pro HST -ryhmä on edistänyt tavoitteitaan monin tavoin. Se on mm. arvioinut sähköisen asioinnin yleistymisen esteet, edellytykset ja kehitystarpeet kansalaisvarmenteen käytön tuomat säästöt niin yksityisen sektorin kuin julkishallinnon kannalta. Arviot ja kannanotot on koottu raporttiin Maitohappoja tietoyhteiskuntakehityksessä, joka luovutettiin alue- ja kuntaministeri Martti Korhoselle viime toukokuussa. Raportti sisältää mm. toimintaohjelman yhtenäisen varmennejärjestelmän aikaansaamiseksi maahamme. Ryhmän mukaan on kaikkien - kuluttajien yhtä lailla kuin palvelujen tuottajien - etu, että turvatun asioinnin infrastruktuuria hyödynnetään mahdollisimman laajasti eikä kukin palveluntarjoaja rakenna palveluilleen omaa järjestelmää. Sähköiseen asiointiin tarvitaan kokonaisvaltainen ratkaisu, joka sopii kaikkiin henkilöllisyyden tunnistamista tai sähköistä allekirjoitusta vaativiin verkkopalveluihin. Pro HST -ryhmän työ on ollut hedelmällistä. Sen tavoitteiden mukaisesti on toteutumassa mm. sähköisen henkilökortin ja Kela-kortin yhdistäminen, josta tehty lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä. Myös kansalaisvarmenteen nk. alustaksi saadaan jatkossa sähköisen henkilökortin lisäksi muita vaihtoehtoja (mm. pankki- ja palvelukortti ja operaattorin SIM-kortti matkaviestimissä). Ryhmä on muutenkin merkittävästi edistänyt pankki- ja teleoperaattoriyhteistyötä. Osa mukana olevista yrityksistä on lisäksi sitoutunut tuottamaan omia HST- varmenteilla toimivia verkkopalveluja. Työtä on kuitenkin myös edessä. Ponnistelua vaatii mm. hyödyllisten sähköisten asiointipalvelujen lisääminen, sillä vasta palvelujen kokonaisuus ja tunnistuksen monikäyttöisyys ovat kuluttajille todellinen etu. Niin ikään tarvitaan lisää yleisölle tarkoitettuja asiointipisteitä esimerkiksi kirjastoihin ja kauppakeskuksiin. Myös asiointiin tarvittavien kortinlukijoiden ja ohjelmistojen saatavuus ja hinta ovat yhä ongelma. Näiden yleistyminen on kuitenkin edellytys turvallisen verkkoasioinnin yleistymiselle. Pro HST:n työtä jatkaa HST-ryhmä Pro HST:n käynnistämää hyvää, yhteistyötä edistävää kehitystä jatkaa kuluvana syksynä koottu nk. HST-ryhmä, jonka alustava toimintamalli luotiin Pro HST:n aloitteesta. HST-ryhmä on avoin, laatuvarmenteiden ja erityisesti valtion luomaan perushenkilöllisyyteen pohjautuvan kansalaisvarmenteen yleistymistä edistävien sirukorttien liikkeellelaskija-yhteisöjen muodostama yhteistyöelin. Jäseneksi voi liittyä useitakin laatuvarmentajia, joiden kanssa kehitetään varmenteiden yleistä käytettävyyttä ja tunnettuutta. HST-ryhmän perustajajäseniä ovat · Luottokunta · Svenska Handelsbanken Ab (julk.) Suomen sivukonttoritoiminta · Nordea Pankki Suomi Oyj · Osuuspankkikeskus - OPK osuuskunta · Radiolinja Oy Ab · Sampo Pankki Oyj · Sonera Oyj · Säästöpankit ja paikallisosuuspankit · Väestörekisterikeskus Aktiiviset perustajajäsenet hiovat ryhmän toimintamallia ja -tapoja edelleen. Tavoitteena turvatun sähköisen asioinnin edistäminen HST-ryhmän päämääränä on kehittää kansalaisvarmenteen ja muidenkin laatuvarmenteiden yleistymistä ja yleiskäyttöisyyttä siten, että niiden käyttö on kustannustehokasta, luotettavaa ja helppoa sekä kuluttajalle, asiointipalvelun tarjoajalle, sirukortin liikkeellelaskijalle että varmentajalle. Ryhmä pyrkii myös eri tavoin edistämään yhteistyötä sähköisten asiointipalvelujen tarjoajien kanssa, jotta avoimeen tietoverkkoon voidaan luoda henkilökohtaisia asiointipalveluja ja siten toteuttaa todellisia vaihtoehtoja nykyisille palvelutavoille. Tavoitteisiin pyritään mm. pilottihankkeiden avulla. Tavoitteena on myös · tehdä tunnetuksi valtion kansalaisvarmenteen ja muiden varmenteiden käyttöä sähköisessä asioinnissa · edistää varmenteiden käyttöä siten, että ns. kriittinen massa kuluttajista, ts. ainakin 35 % väestöstä (1,7 miljoonaa), käyttää sähköistä henkilötunnistetta verkkoasioinnissaan viiden vuoden kuluessa · aktivoida palveluntarjoajia tuottamaan varmennepohjaisia verkkopalveluja · tehdä varmenteen käyttö kuluttajalle helpoksi ja yhdenmukaiseksi mm. hyödyntämällä matkaviestimiä sekä verkkopalvelujen asiointikanavana että kortinlukijana ja helpottamalla muiden kortinlukijalaitteiden ja ohjelmistojen saatavuutta · poistaa varmenteiden pohjana käytetyn PKI-infrastruktuurin rakentamisen teknologisia esteitä Laajamittainen yhteistyö eri sektoreiden välillä on välttämätöntä myös siksi, että HST-ryhmän tavoitteet ovat haasteellisia ja niiden toteutuminen vaatii aikaa. Ryhmä uskoo kuitenkin, että samalla kansalaisvarmenteella, vaikkakin eri alustoja hyödyntäen, kuluttaja voi jo viiden vuoden kuluessa tunnistautua ja tehdä tarvittaessa sähköisiä allekirjoituksia sadoissa palveluissa, joita tuottavat valtio, kunnat ja yksityiset yritykset. Hämeenlinnan seudulla laaja hanke Osa HST-ryhmän jäsenorganisaatioista osallistuu jo tulevan kevään aikana Hämeenlinnan seudulla toteutettavaan turvatun sähköisen asioinnin edistämishankkeeseen, jonka pääorganisaattorit ovat Hämeenlinnan kaupunki ja HPO-yhtymä. Tavoitteena on, että sähköisen henkilökortin tai kansalaisvarmenteen sisältävän sim-kortin/pankki- ja palvelukortin käyttäminen verkkopalveluissa olisi mahdollisimman helppoa ja hyödyllistä seudun asukkaille. Lisätiedot: Varatoimitusjohtaja Markku Alava, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Pro HST), puh. 010 503 6600 Toimitusjohtaja Heikki Kapanen, Luottokunta (HST-ryhmä), puh. (09) 696 4201 Ylijohtaja Ritva Viljanen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6640 Tervehtien Viestintäjohtaja Anna Lauttamus-Kauppila, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6624 tai 050 563 5724 Viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210 LIITE Pro HST -ryhmässä mukana olevat organisaatiot ja niiden edustajat: · Elisa Communications Oyj, toimitusjohtaja Matti Mattheiszen · Eläketurvakeskus, toimitusjohtaja Jukka Rantala, johtaja Matti Uimonen · eQ Pankkiiriliike Oy, johtaja Pekka Virtanen · Fujitsu Invia Oyj, maajohtaja Jarmo Lönnfors · Kesko Oyj, johtaja Niila Rajala · Nokia Oyj, johtokunnan jäsen Yrjö Neuvo · Osuuspankkikeskus, kehittämisjohtaja Matti Korkeela · Palvelutyönantajat ry, toimitusjohtaja Arto Ojala · Platco Oy, toimitusjohtaja Jaakko Harno · Sampo Oyj, johtaja Ilkka Hallavo · Setec Oy, toimitusjohtaja Jyrki Lignell ja myyntijohtaja Tom Ahlers · Sodexho Oy, toimitusjohtaja Kirsti Piponius · Suomen Posti Oyj, johtaja Juha Salovaara · Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry · Suomen Yrittäjien Sypoint Oy, varatoimitusjohtaja Jouko Lantto · TietoEnator Oyj, toimitusjohtaja Matti Lehti · Fennia, varatoimitusjohtaja Markku Alava Julkinen hallinto: · Sisäasiainministeriön poliisiosasto, ylitarkastaja Anne Aaltonen · Stakes, pääjohtaja Vappu Taipale · Väestörekisterikeskus, ylijohtaja Ritva Viljanen ja yksikönjohtaja Tapio Aaltonen Asiantuntija: · Tietosuojavaltuutetun toimisto, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00050/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa