PUOLUSTUSMINISTERIÖ OTTAA KÄYTTÖÖN VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN ASIOINTIKORTIT JA VARMENNEPALVELUT

Puolustusministeriö on tehnyt virkamiesten asiointikorttien ja niihin liittyvien varmennepalvelujen hankinnasta sopimuksen Väestörekisterikeskuksen kanssa. Sopimus perustuu valtioneuvoston tietohallintoyksikön ja Väestörekisterikeskuksen kesäkuussa 2004 solmimaan valtionhallintoa koskevaan puitesopimukseen. Hankinnan tavoitteena on kehittää valtionhallinnon sähköisen asioinnin infrastruktuuria ja asiakirjaturvallisuutta sekä luoda ministeriöille ja niiden alaisille hallinnoille edellytyksiä toteuttaa hallitusohjelmassa niille asetettuja sähköisen asioinnin kehittämisvelvoitteita. Puolustusministeriössä otetaan kevään 2006 aikana käyttöön asiointikortit, joissa on Väestörekisterikeskuksen toimittama laatuvarmenne. Se täyttää sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset. Kortit toimittaa Setec Oy. Kortti mahdollistaa esimerkiksi tietojärjestelmiin tunnistautumisen sekä tietoverkon käyttäjien ja heidän käyttövaltuutensa todentamisen. Sopimuksen mukaan Väestörekisterikeskus tuottaa Puolustusministeriölle asiointikortit ja organisaatiovarmenteet sekä niihin liittyvät varmenteiden ympärivuorokautiset ylläpitopalvelut. Ylläpitopalvelut koostuvat varmenne-, hakemisto-, sulku- ja HelpDesk-palveluista. Vastaavan hankintasopimuksen on jo tehnyt koko sisäasiainministeriön hallinnonala syksyllä 2005. Lisätiedot: ·Väestörekisterikeskus: myyntipäällikkö Ari Häkli, puh. (09) 2291 6686, 050 572 9535 sähköposti ari.hakli@vrk.intermin.fi ·Puolustusministeriö: atk-suunnittelija Antti Nummiranta, sähköposti antti.nummiranta@defmin.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa

Liitteet & linkit