SÄHKÖINEN HENKILÖLLISYYS JA ASIOINTI PUHUTTAVAT NIIN EUROOPASSA KUIN MAAILMANLAAJUISESTI

Yhteensopivaa sähköistä henkilöllisyyttä sekä sähköisen asioinnin turvallisuutta ja tulevaisuutta pohditaan paljon sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Myös biometriset tunnisteet yleistyvät. Esimerkiksi Euroopan komissio on kannustanut EU-jäsenmaita kehittämään verkkoasiointia erityisesti julkishallinnossa. Käynnissä on useita kansainvälisiä hankkeita, joissa tavoitteena on kansalliset rajat ylittävän sähköisen henkilöllisyyden toteutuminen.

Kansainvälinen ns. Porvoo-ryhmä kokoontuu pohtimaan sähköisen henkilöllisyyden ja asioinnin kehitystä Portugaliin, Coimbran kaupunkiin 24.–25.5.2007. Konferenssiin osallistuu edustajia Euroopan maista, USA:sta, Kanadasta ja Japanista. Porvoo-ryhmän 11. kokouksen järjestävät Portugalin Agency for Public Services Modernization ja Suomen Väestörekisterikeskus.

Konferenssin aiheina ovat sähköisen hallinnon kehittyminen, sähköisen henkilöllisyyden ja henkilön tunnistamisen nykytilanne Euroopassa ja maailmanlaajuisesti sekä tulevaisuuden näkymät. Esillä ovat mm. portugalilaisen henkilökortin, ”kansalaiskortin”, sekä biometrisen passin käyttöönotto ja uudet biometriset palvelut, biometriikka laajemmin, EU:ssa tehtävä valmistelutyö, standardisointi, identiteetin hallinnointi sekä katsaukset USA:n ja Aasian tilanteisiin. Kokemuksia esitellään myös yhteistyössä YK:n Kansainvälisen työjärjestön, ILO:n kanssa kehitetystä merimiesten biometrisesta henkilöllisyystodistuksesta, joka on ollut maailmanlaajuinen haaste niin lainsäädännöllisesti kuin yhteensopivuuskysymyksenä. Niin ikään esitellään sähköisen tunnistamisen yhteensopivuustestausta, jossa ovat olleet mukana ainakin jo Suomen, Viron, Belgian ja Italian sirulliset henkilökortit sekä USA:n ns. virkakortit.


Varmenteiden käyttöönotto yleistyy jatkuvasti

Laajimmin sirukortti lienee otettu käyttöön Virossa, jossa sirullinen henkilökortti on säädetty pakolliseksi ja se myönnetään kansalaisille valtion tukemaan hintaan. Siellä oli tiettävästi maailmanlaajuisesti ensimmäisen kerran mahdollista äänestää koko maan käsittävissä vaaleissa verkossa, kun syksyllä 2005 järjestetyissä kunnallisvaaleissa voi sirullisen henkilökortin avulla äänestää ennakkoon internetissä. Sloveniassa puolestaan kansalainen saa halutessaan varmenteen käyttöönsä veloituksetta. Muita keskeisiä maita PKI-varmenteiden (Public Key Infrastructure) käyttöönotossa ovat olleet mm. Itävalta, Belgia, Suomi ja Italia. Myös esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa sähköinen henkilöllisyys on ollut keskeinen kehityshanke. Uusimpia kortin käyttöönottajia ovat Espanja ja Portugali.

EU-maissa kerätään parhaillaan kokemuksia biotunnisteiden käytöstä passeissa. Myös tunnistamismenettelyjen yhdenmukaistamista ja biotunnisteiden tuloa henkilökortteihin selvitellään.

Eurooppalaista Porvoo-ryhmää vastaavan Aasian IC Card -foorumin visiona on ”yksi kortti, yksi Aasia”. Foorumiin kuuluvat maanosan kehittyneimmät sähköisen asioinnin maat. Aasiassa suunnitellaan parhaillaan useiden sirullisten henkilökorttien käyttöä. Myös USA:ssa kehitetään standardisointia yhdessä Euroopan ja Aasian kanssa. Sisäisen turvallisuuden direktiivin mukaisesti USA:ssa on aloitettu liittovaltion tasolla hallinnossa ns. virkakorttien käyttöönotto.


Porvoo-ryhmä tukee sähköisen henkilöllisyyden yleistymistä Euroopassa

Suomen koordinoima Porvoo-ryhmä on kansainvälinen yhteistyöverkosto, joka perustettiin nimensä mukaisesti Porvoossa huhtikuussa 2002, eEurope 2002 -hankkeen yhteydessä. Ryhmän päätavoitteena on edistää eri maiden välillä yhteensopivan, PKI-teknologiaan ja sirullisiin henkilökortteihin perustuvan sähköisen henkilöllisyyden toteutumista sekä turvallista sähköistä asiointia Euroopassa.

Porvoo-ryhmän kokouksia pidetään puolen vuoden välein eri Euroopan maissa. Viime syksynä, Suomen EU-puheenjohtajakaudella ryhmä kokoontui synnyinsijoillaan Porvoossa järjestyksessään kymmenenteen kokoukseensa, joka oli luonteeltaan juhlakonferenssi. Porvoo 11 -konferenssin jälkeen ryhmä kokoontuu seuraavan kerran syksyllä 2007.

Porvoo-ryhmä on kaiken aikaa laajentunut. Ryhmä on tunnustettu laajalti merkittäväksi toimijaksi ja keskustelukumppaniksi alan julkisessa keskustelussa. Valtaosa jäsenistä edustaa oman maansa viranomaisia, mutta työhön on osallistunut myös yritysten sekä Euroopan komission ja YK:n edustajia. Lisäksi USA ja Aasia ovat lähes 30 Euroopan maan ohella tiiviisti mukana. Kokousten osallistujamäärä on ollut jopa noin 100 henkilöä.


Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Porvoo 11 -konferenssia.

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit