SÄHKÖISTEN HENKILÖKORTTIEN, ORGANISAATIOKORTTIEN JA VARMENNEJÄRJESTELMÄN TOIMITTAJAT VALITTU

SÄHKÖISTEN HENKILÖKORTTIEN, ORGANISAATIOKORTTIEN JA VARMENNEJÄRJESTELMÄN TOIMITTAJAT VALITTU Väestörekisterikeskus kilpailutti keväällä 2002 sähköisten henkilökorttien ja organisaatiokorttien toimittajat. Lisäksi kilpailutettiin varmennejärjestelmä ja siihen liittyvät osatoiminnot. Kilpailuttaminen tuli ajankohtaiseksi, koska nykyiset sopimukset päättyvät tämän vuoden lopussa. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla laatuvarmenteiden myöntäjä vuoden 2003 alusta lähtien, ja tuleva varmennepalveluympäristö täyttää Viestintäviraston laatuvarmentajalle asettamat vaatimukset. Sähköisten henkilökorttien tuottamiseen, yksilöintiin sekä varmennepyyntöjen käsittelyyn liittyvien palvelujen toimittajan Väestörekisterikeskus kilpailutti yhdessä sisäasiainministeriön poliisiosaston kanssa. Samalla poliisiosasto kilpailutti nk. siruttomien virallisten henkilökorttien tuottamisen. Edellä mainittujen korttiratkaisujen toimittajaksi on valittu Setec Oy. Organisaatiokorttien toimittajaksi Väestörekisterikeskus on niin ikään valinnut Setec Oy:n. Varmennejärjestelmän ja siihen liittyvien osatoimintojen kilpailutuksen perusteella Väestörekisterikeskus on valinnut sulkulistapalvelun toimittajaksi Luottokunnan. Sulkulistapalvelu ottaa vastaan varmenteiden haltijoiden ilmoituksia käytöstä poistettavista varmenteista. Neuvontapalvelun toimittajaksi on valittu Elisa Internet Oy. Neuvontapalvelu antaa loppukäyttäjille apua sähköisen henkilökortin sekä Väestörekisterikeskuksen toimittamien organisaatiokorttien ja myöntämien varmenteiden käyttämiseen liittyvissä ongelmissa. Varmennepalvelujen varmennejärjestelmän ja laitteiston sekä niiden ylläpidon ja jatkokehittämisen toimittaa Fujitsu Invia Oyj. Varmennejärjestelmän hakemistopalvelun sekä sen teknisen ylläpidon ja jatkokehitystyön toimittaa ElisaCom Oy. Kaikissa tarjouspyynnöissä noudatettiin avointa hankintamenettelyä ja niistä tiedotettiin Virallisessa lehdessä sekä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Uusi varmennepalveluympäristö otetaan käyttöön vuoden 2003 alusta. Lisätietoja antavat: · Väestörekisterikeskuksessa: suunnittelija Petri Rinne, puh. (09) 2291 6748, 050 563 5713, sähköposti petri.rinne@vrk.intermin.fi ja yksikönjohtaja Tapio Aaltonen, puh. 050 563 5706 · Sisäasiainministeriön poliisiosastolla: ylitarkastaja Anne Järvinen, puh. (09) 160 42224, 040 5291 068 Tervehtien viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717, 050 573 7210 www.vaestorekisterikeskus.fi, www.sahkoinenhenkilokortti.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00030/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa