Suomen asukasluku kasvoi vain hieman

SUOMEN ASUKASLUKU KASVOI VAIN HIEMAN Ulkomaan kansalaisia nyt joka kunnassa Suomen asukasluku oli vuodenvaihteessa 2001-2002 kaikkiaan 5 194 901 henkilöä, joista naisia oli 2 657 304 ja miehiä 2 537 597. Asukasluku kasvoi edellisvuodesta 13 786 henkilöllä Suomessa asui vuodenvaihteessa 98 577 ulkomaan kansalaista. Heistä oli naisia 49 341 ja miehiä 49 236. Kolme suurinta ulkomaalaisryhmää 31.12.2001 tilanteen mukaan ovat edelleen venäläiset (22 684), virolaiset (11 637) ja ruotsalaiset (8 025). Ulkomaan kansalaisia asui vuodenvaihteessa jokaisessa maamme 448 kunnassa. Eniten heitä asui Helsingissä (28 034), Espoossa (7 878), Turussa (7 103), Vantaalla (6 629) ja Tampereella (4 850). Maamme virallinen asukasluku lasketaan väestötietojärjestelmän vuodenvaihteen tilanteesta. Järjestelmä sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän järjestelmän keskeisiä käyttäjiä ovat kuntien ja valtion viranomaiset. Kuntakohtaiset asukaslukutiedot löytyvät Internetistä www.vaestorekisterikeskus.fi kohdasta Tilastot. Niitä voi kysyä myös maistraateista. Maistraattien yhteystiedot ovat Internetissä www.maistraatti.fi. Suomen asukasluku vuodenvaihteessa 2001-2002 - julkaisu ilmestyy maaliskuussa. Lisätietoja: Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700 Tietopalveluneuvoja Katja Salminen, puh. (09) 2291 6787 Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/28/20020228BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/28/20020228BIT00020/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa