SUOMEN ASUKASMÄÄRÄ KASVOI LÄHES 24 000 HENKILÖLLÄ VUONNA 2007

Suomen virallinen asukasluku vuodenvaihteessa 2007 – 2008 oli 5 300 484 henkilöä, joista naisia oli 2 703 697 ja miehiä 2 596 787. Asukasluku kasvoi edellisvuodesta 23 529 henkilöllä. Suomen asukasluku on 2000-luvulla kasvanut 129 182 henkilöllä.

Asukasmäärältään Suomen viisi suurinta kaupunkia ovat Helsinki (568 531), Espoo (238 047), Tampere (207 866), Vantaa (192 522) ja Turku (175 286). Pääkaupunkiseudun (Espoon, Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan) yhteinen asukasluku ylitti viime vuonna 1 miljoonan rajan ja vuoden vaihteessa virallinen luku oli 1 007 611 asukasta.

Suomessa asui vuodenvaihteessa 132 708 ulkomaan kansalaista. Heistä oli naisia 64 176 ja miehiä 68 532. Eniten ulkomaan kansalaisia asui Helsingissä (36 283), Espoossa (12 755), Vantaalla (9 690), Turussa (7 786) ja Tampereella (6 673).

Suomessa on tällä hetkellä 415 kuntaa. Vuoden vaihteessa tehtiin ainoastaan yksi kuntaliitos; Leivonmäen kunta liitettiin Joutsaan. 76 kunnassa, joka on lähes viidennes kaikista kunnista, on alle 2 000 asukasta. Näistä kunnista 22:ssa on alle 1 000 asukasta.

Maamme virallinen asukasluku perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin. Vuodenvaihteen tilanne lasketaan helmikuussa. Tällöin voidaan ottaa huomioon kaikki ne vuodenvaihteen tilanteeseen vaikuttavat muutostapahtumat, jotka on rekisteröity väestötietojärjestelmään tammikuun aikana. Väestötietojärjestelmä sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän järjestelmän keskeisiä käyttäjiä ovat kuntien ja valtion viranomaiset.

Kuntakohtaiset asukaslukutiedot löytyvät internetistä www.vrk.fi kohdasta Tilastot. Niitä voi kysyä myös maistraateista. Maistraattien yhteystiedot ovat internetissä www.maistraatti.fi .

Tilastokeskus julkaisee vuodenvaihteeseen liittyvät viralliset tilastot 28.3.2007. Luvut perustuvat väestötietojärjestelmän tietoihin. Tilastot löytyvät internetistä osoitteesta: www.tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html .


Lisätietoja:

Väestörekisterikeskus:
Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700, 050 563 5702
Suunnittelija Ari Häkkilä, puh (09) 2291 6566, 050 438 9638

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Markus Rapo (09) 1734 3238


Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vrk.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit