SUOMEN ASUKASMÄÄRÄ KASVOI LÄHES 26 000 HENKILÖLLÄ VUONNA 2008

Suomen virallinen asukasluku vuodenvaihteessa 2008 – 2009 oli 5 326 314 henkilöä, joista naisia oli 2 714 661 ja miehiä 2 611 653. Asukasluku kasvoi edellisvuodesta 25 830 henkilöllä. Suomen asukasluku on 2000-luvulla kasvanut 155 012 henkilöllä.

Asukasmäärältään Suomen viisi suurinta kaupunkia ovat Helsinki (576 632), Espoo (241 565), Tampere (209 552), Vantaa (195 397) ja Turku (175 582). Pienin kaupunki on Kaskinen (1 478), joka on ainoa alle 2 000 asukkaan kaupunki Suomessa.

Suomessa asui vuodenvaihteessa 143 256 ulkomaan kansalaista. Heistä oli naisia 68 197 ja miehiä 75 059. Eniten ulkomaan kansalaisia asui Helsingissä (38 654), Espoossa (13 926), Vantaalla (10 845), Turussa (7 842) ja Tampereella (6 941).

Vuoden alussa tehtiin ennätysmäiset 32 kuntaliitosta, jotka koskivat yhteensä 99 kuntaa. Suomessa on tällä hetkellä 348 kuntaa eli 67 kuntaa vähemmän kuin viime vuonna. Alle 2 000 asukkaan kuntia on 49 ja 13 kunnassa on alle 1 000 asukasta.

Maamme virallinen asukasluku perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin. Vuodenvaihteen tilanne lasketaan helmikuussa. Tällöin voidaan ottaa huomioon kaikki ne vuodenvaihteen tilanteeseen vaikuttavat muutostapahtumat, jotka on rekisteröity väestötietojärjestelmään tammikuun aikana. Väestötietojärjestelmä sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän järjestelmän keskeisiä käyttäjiä ovat kuntien ja valtion viranomaiset.

Kuntakohtaiset asukaslukutiedot löytyvät internetistä www.vrk.fi kohdasta Tilastot. Niitä voi kysyä myös maistraateista. Maistraattien yhteystiedot ovat internetissä www.maistraatti.fi.

Tilastokeskus julkaisee vuodenvaihteeseen liittyvät viralliset tilastot 27.3.2009. Luvut perustuvat väestötietojärjestelmän tietoihin. Tilastot löytyvät internetistä osoitteesta www.tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html.


Lisätietoja:

Väestörekisterikeskus:
Informaatikko Seppo Helenius, puh. (09) 2291 6714, 050 304 7691
Palvelupäällikkö Seija Ora, puh. (09) 2291 6792, 050 336 8603

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Markus Rapo, puh. (09) 1734 3238

Meddelandet finns på svenska på webbadressen www.vrk.fi/sv

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa

Liitteet & linkit