SUOMEN ASUKASMÄÄRÄ KASVOI YLI 21 000 HENKILÖLLÄ

Suomen virallinen asukasluku oli vuodenvaihteessa 2006 - 2007 kaikkiaan 5 276 955 henkilöä, joista naisia oli 2 693 213 ja miehiä 2 583 742. Asukasluku kasvoi edellisvuodesta 21 375 henkilöllä. Kasvu ylitti 20 000 henkilön rajan ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Suomen asukasluku on 2000-luvulla kasvanut 105 653 henkilöllä.

Asukasmäärältään Suomen viisi suurinta kaupunkia ovat Helsinki (564 521), Espoo (235 019), Tampere (206 368), Vantaa (189 711) ja Turku (175 354).

Suomessa asui vuodenvaihteessa 121 739 ulkomaan kansalaista. Heistä oli naisia 59 532 ja miehiä 62 207. Eniten ulkomaan kansalaisia asui Helsingissä (33 196), Espoossa (11 609), Vantaalla (8 687), Turussa (7 560) ja Tampereella (6 207).

Vuoden 2007 alussa tehtiin yhteensä 14 kuntaliitosta, joka koski yhteensä 30 kuntaa. Kuntaliitoksien yhteydessä syntyi kaksi uutta kuntaa. Toijala ja Viiala yhdistettiin ja uudeksi nimeksi tuli Akaa. Myös Vöyri ja Maksaamaa yhdistettiin ja uuden kunnan nimeksi tuli Vöyri-Maksamaa. Suomen kuntien lukumäärä väheni 431 kunnasta 416 kuntaan. Suomessa on 76 kuntaa, joissa on alle 2 000 asukasta ja niistä 22 kunnassa asukasluku on alle 1 000.

Maamme virallinen asukasluku perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin. Vuodenvaihteen tilanne lasketaan helmikuussa. Tällöin voidaan ottaa huomioon kaikki ne vuodenvaihteen tilanteeseen vaikuttavat muutostapahtumat, jotka on rekisteröity väestötietojärjestelmään tammikuun aikana. Väestötietojärjestelmä sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän järjestelmän keskeisiä käyttäjiä ovat kuntien ja valtion viranomaiset.

Kuntakohtaiset asukaslukutiedot löytyvät internetistä www.vrk.fi kohdasta Tilastot. Niitä voi kysyä myös maistraateista. Maistraattien yhteystiedot ovat internetissä www.maistraatti.fi . Suomen asukasluku vuodenvaihteessa 2006 - 2007 -julkaisu ilmestyy vain sähköisenä versiona maalis-huhtikuussa Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla.

Tilastokeskus julkaisee vuodenvaihteeseen liittyvät viralliset tilastot 23.3.2007. Luvut perustuvat väestötietojärjestelmän tietoihin. Tilastot löytyvät internetistä osoitteesta: www.tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html .


Lisätietoja:

Väestörekisterikeskus:
Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700, 050 563 5702
Tietopalveluasiantuntija Ari Häkkilä, puh (09) 2291 6566, 050 438 9638

Tilastokeskus:
Yliaktuaari Markus Rapo (09) 1734 3238

Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vrk.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit