SUOMESSA ASUVAT EU-MAIDEN KANSALAISET VOIVAT ILMOITTAUTUA ÄÄNIOIKEUTETUIKSI SUOMEN EUROPARLAMENTTIVAALEISSA

TIEDOTE 10.2.2004 SUOMESSA ASUVAT EU-MAIDEN KANSALAISET VOIVAT ILMOITTAUTUA ÄÄNIOIKEUTETUIKSI SUOMEN EUROPARLAMENTTIVAALEISSA Väestörekisterikeskus lähettää tällä viikolla Suomessa vakinaisesti asuville EU-maiden kansalaisille kirjeen, jossa kerrotaan kesällä toimitettavista europarlamenttivaaleista sekä äänioikeutetuksi tai ehdokkaaksi ilmoittautumisesta. Kirjeen mukana on lomake äänioikeutetuksi ilmoittautumista varten. Suomessa asuva äänioikeusikäinen toisen EU-jäsenvaltion kansalainen voi ilmoittautua äänioikeutetuksi Suomen europarlamenttivaaleissa, mikäli hänellä on kotikunta Suomessa vielä 23.4.2004. Ilmoittautuminen on tehtävä paikalliselle maistraatille viimeistään 25.3.2004 ennen kello 16. Äänioikeusikäisiä EU-maiden kansalaisia asuu Suomessa tällä hetkellä hieman yli 30 000. Mukana ovat myös 1.5.2004 jäseniksi liittyvien maiden kansalaiset. Äänioikeutetuksi Suomessa on ilmoittautunut tähän mennessä noin 3 000 henkilöä. Heille ei enää lähetetä ilmoittautumislomaketta. Kesän europarlamenttivaaleissa saa äänestää ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa, joten Väestörekisterikeskus ilmoittaa kotivaltion vaaliviranomaiselle tiedot täällä ilmoittautuneista henkilöistä. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2004. Ennakkoäänestys kotimaassa on 2. - 8.6.2004. Tilasto Suomessa asuvista EU-maiden kansalaisista löytyy internetistä www.vaestorekisterikeskus.fi -> Palvelut -> Kansalaisille -> Vaalit Lisätietoja: Timo Korhonen, vaalipäällikkö, puh. (09) 2291 6510, 050 563 5719, timo.korhonen@vrk.intermin.fi Oikeusministeriön vaalisivut www.vaalit.fi Ystävällisin terveisin Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00390/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.