TASKUTIEDOSSA TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tilastoja sisältävä Taskutieto 2009 on julkaistu VRK:n internetsivuilla www.vrk.fi, kohdassa Tilastot -> Taskutieto. Julkaisu sisältää tiiviissä muodossa tietoja väestötietojärjestelmän keskeisistä osa-alueista: väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista. Väestötietojärjestelmän mukaan Suomen väkiluku vuodenvaihteessa 2008–2009 oli 5 326 314 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien; vuodenvaihteessa heitä oli 143 256 eli 2,7 % koko väestöstä. Maassamme vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista suurinta ryhmää edustivat edelleen Venäjän kansalaiset, heitä oli yhteensä 26 909. Toiseksi ja kolmanneksi suurimpina ryhminä ovat säilyneet Viron (22 604) ja Ruotsin kansalaiset (8 439). EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista oli joulukuun 2008 lopussa 36,2 %. Enemmistönä olivat Viron, Ruotsin ja Saksan kansalaiset. Äidinkielenään ruotsia puhuvia on suomenkielisten jälkeen eniten. Heidän osuutensa on 5,4 prosenttia väestöstä (289 951). Venäjänkielisiä oli 48 740, vironkielisiä 22 357 ja englanninkielisiä 11 344. Naisten osuus oli vuodenvaihteessa edellisvuosien tapaan miehiä suurempi kaikissa 15 suurimmassa kaupungissa. Ikäluokittain tarkasteltuna miehet hallitsevat tilastoja 49 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen luvut kääntyvät naisten hyväksi. Yli satavuotiaita asui Suomessa viime vuoden lopussa 514. Heistä naisia oli 437 ja miehiä 77. Kaikki sukunimet väestötietojärjestelmästä Väestörekisterikeskus on listannut kaikkien, kansalaisuudesta riippumatta, väestötietojärjestelmässä elossa oleviksi merkittyjen sukunimet. Luettelossa on yli 250 000 sukunimeä, ja ne löytyvät VRK:n internetsivuilta www.vrk.fi, kohdasta Tilastot -> Nimet. Väestötietojärjestelmä on julkishallinnon tärkein perusrekisteri. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja 24 maistraattia. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa lääninhallitus.

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit