TASKUTIEDOSSA TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tilastoja sisältävä Taskutieto 2010 on julkaistu VRK:n internetsivuilla www.vrk.fi, kohdassa Tilastot -> Taskutieto. Julkaisu sisältää tiiviissä muodossa tietoja väestötietojärjestelmän keskeisistä osa-alueista: väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista.

Väestötietojärjestelmän mukaan Suomen väkiluku vuodenvaihteessa 2009–2010 oli 5 351 427 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien; vuodenvaihteessa heitä oli 155 705 eli 2,9 % koko väestöstä. Maassamme vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista suurinta ryhmää edustivat edelleen Venäjän kansalaiset, heitä oli yhteensä 28 210. Toiseksi ja kolmanneksi suurimpina ryhminä ovat säilyneet Viron (25 510) ja Ruotsin kansalaiset (8 506). EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista oli joulukuun 2009 lopussa 36,0 %. Enemmistönä olivat Viron, Ruotsin ja Saksan kansalaiset.

Äidinkielenään ruotsia puhuvia on suomenkielisten jälkeen eniten. Heidän osuutensa on 5,4 prosenttia väestöstä (290 392). Venäjänkielisiä oli 51 683, vironkielisiä 25 096 ja englanninkielisiä 12 063.

Naisten osuus oli vuodenvaihteessa edellisvuosien tapaan miehiä suurempi kaikissa 15 suurimmassa kaupungissa. Ikäluokittain tarkasteltuna miehet hallitsevat tilastoja 54 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen luvut kääntyvät naisten hyväksi. Yli satavuotiaita asui Suomessa viime vuoden lopussa 566. Heistä naisia oli 484 ja miehiä 82.

Väestötietojärjestelmä on julkishallinnon tärkein perusrekisteri. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja 24 maistraattia. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Lisätietoja: Informaatikko Seppo Helenius, puh. (09) 2291 6714, 050 304 7691

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit