TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TASKUKOOSSA

Väestörekisterikeskuksen Taskutieto 2005 -julkaisu on ilmestynyt. Se sisältää tiiviissä muodossa tietoja väestötietojärjestelmän keskeisistä osa-alueista: väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista. Taskutiedon mukaan Suomen väkiluku vuodenvaihteessa 2004–2005 oli 5 236 611 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien; vuodenvaihteessa heitä oli 108 346 eli 2,1 prosenttia koko väestöstä. Maassamme vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista suurinta ryhmää edustivat Venäjän kansalaiset, heitä oli yhteensä 24 617. Toiseksi suurin ryhmä olivat Viron (13 943 henkilöä) ja kolmanneksi Ruotsin kansalaiset (8 245 henkilöä). EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista oli joulukuun 2004 lopussa 32,5 prosenttia. Heistä oli eniten Viron, Ruotsin ja Iso-Britannian kansalaisia. Äidinkielenään ruotsia puhuvia on suomenkielisten jälkeen eniten. Heidän osuutensa on edelleen 5,5 prosenttia väestöstä. Naisten osuus oli vuodenvaihteessa edelleen miehiä suurempi kaikissa 15 suurimmassa kaupungissa. Ikäluokittain tarkasteltuna miehet hallitsevat tilastoja aina 54:een ikävuoteen saakka. Sen jälkeen luvut kääntyvät naisten hyväksi. Yli satavuotiaita oli 354. Heistä naisia oli 310 ja miehiä 44. Vuonna 2004 suosituimmat suomenkieliset tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat Emma, Ella ja Siiri. Ruotsinkielisistä etunimistä suosittiin eniten Emmaa, Idaa ja Elleniä. Suomenkielisistä poikien etunimistä suosituimpia olivat Eetu, Aleksi sekä Veeti ja ruotsinkielisistä Emil, Anton ja Elias. Yleisimmät suomenkieliset sukunimet toukokuussa 2005 olivat edelleen Virtanen, Korhonen ja Nieminen. Ruotsinkielisistä sukunimistä yleisimpiä olivat Johansson, Lindholm ja Nyman. Etu- ja sukunimien lukumäärätietoja löytyy enemmän Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla olevasta maksuttomasta nimipalvelusta osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi. Väestötietojärjestelmä toimii myös osoitelähteenä. Valtakunnallisesta osoitepalvelupuhelimesta, puh. 0600 0 1000 (ruotsinkielinen palvelu 0600 0 1001), voi tiedustella jokaisen Suomessa väestötietojärjestelmään merkityn henkilön osoitetietoja. Vuonna 2004 osoitepalvelun kautta luovutettiin noin 1 150 000 osoitetta. Omien tietojensa luovuttamisen voi kuitenkin halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä maistraatille tai Väestörekisterikeskukselle. Väestötietojärjestelmä on julkishallinnon tärkein perusrekisteri. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja 36 maistraattia. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Lisätietoja: Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700 tai 050 563 5702, sähköposti rolf.ahlfors@vrk.intermin.fi Taskutieto 2005 -julkaisu sekä muita tilastoja löytyy internetsivuiltamme www.vaestorekisterikeskus.fi, kohdasta Tilastot.

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit