Tilastoja Väestötietojärjestelmästä Taskukoossa

TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TASKUKOOSSA Väestörekisterikeskuksen Taskutieto 2002 -julkaisu on ilmestynyt. Se sisältää tiiviissä muodossa tietoja väestötietojärjestelmän keskeisistä osa-alueista: väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista. Taskutiedon mukaan Suomen väkiluku vuodenvaihteessa 2001-2002 oli 5 194 901 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien; vuodenvaihteessa heitä oli 98 577 eli 1,9 prosenttia koko väestöstä. Maassamme vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista suurinta ryhmää edustivat Venäjän kansalaiset, heitä oli yhteensä 22 684. Toiseksi suurin ryhmä olivat Viron (11 637 henkilöä) ja kolmanneksi Ruotsin kansalaiset (8 025 henkilöä). Äidinkielenään ruotsia puhuvia on kuitenkin suomenkielisten jälkeen eniten, heidän osuutensa on 5,6 prosenttia väestöstä. EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista oli joulukuun 2001 lopussa 17,7 prosenttia. Heistä oli eniten Ruotsin, Iso-Britannian ja Saksan kansalaisia. Naisten osuus oli vuodenvaihteessa miehiä suurempi kaikissa 15 suurimmassa kaupungissa. Ikäluokittain tarkasteltuna miehet hallitsevat tilastoja aina ikävuoteen 54 saakka. Sen jälkeen luvut kääntyvät naisten hyväksi. Vuonna 2001 suosituimmat suomenkieliset tyttöjen etunimet olivat Laura, Veera ja Anni. Ruotsinkielisistä etunimistä suosittiin eniten Wilmaa, Emiliaa ja Amandaa. Suomenkielisistä poikien etunimistä suosituimpia olivat Eetu, Juho ja Aleksi ja ruotsinkielisistä Anton, William ja Emil. Yleisimmät suomenkieliset sukunimet toukokuussa 2002 olivat Virtanen, Korhonen ja Nieminen. Ruotsinkielisistä sukunimistä yleisimpiä olivat Johansson, Nyman ja Lindholm. Etu- ja sukunimien lukumäärätietoja löytyy enemmän Väestörekisterikeskuksen Internet-sivuilla olevasta maksuttomasta nimipalvelusta osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi sekä tekstiviestillä maksullisesta palvelusta, jonka numero on 13230. Väestötietojärjestelmä toimii myös osoitelähteenä. Valtakunnallisesta osoitepalvelupuhelimesta, puh. 0600 0 1000, voi tiedustella jokaisen Suomessa väestötietojärjestelmään merkityn henkilön osoitetietoja. Vuonna 2001 osoitepalvelun kautta luovutettiin noin 800 000 osoitetta. Omien tietojensa luovuttamisen voi kuitenkin halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä maistraatille tai Väestörekisterikeskukselle. Väestötietojärjestelmä on julkishallinnon tärkein perusrekisteri. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja 37 maistraattia. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Lisätietoja: Tietopalveluneuvoja Katja Salminen, puh. (09) 2291 6787 Taskutieto -julkaisu ja muita tilastoja löytyy Internet-sivuiltamme www.vaestorekisterikeskus.fi, Tilastot ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00890/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa