VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN JA MAISTRAATTIEN OSOITEPALVELUSTA APUA JOULUKORTTIPOSTITUKSIIN

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien Osoitepalvelusta löytyy oikea osoite joulukorttipostituksiin. Henkilön osoite on mahdollista etsiä myös vanhoilla ja puutteellisilla tiedoilla. Palvelu on avuksi joulukorttien ja lahjapakettien postituksissa myös silloin, kun etsittävän henkilön nykyisestä asuinpaikkakunnasta tai sukunimestä ei ole varmuutta. Ajantasainen osoite löytyy Osoitepalvelusta myös vanhan sukunimen, entisen osoitteen, syntymäkunnan tai syntymäajan perusteella. Tämä on mahdollista, koska palvelu hyödyntää valtakunnallista väestötietojärjestelmää. Palvelusta löytyvät myös ulkomailla asuvien suomalaisten osoitteet, mikäli he ovat tehneet maastamuuttoilmoituksen. Osoitepalvelusta löytyy kaikkien Suomessa vakinaisesti asuvien henkilöiden ajantasaiset osoitteet. Väestörekisterikeskuksen vuonna 2003 Tilastokeskuksella teettämän tutkimuksen mukaan Osoitepalvelun antamista osoitetiedoista oli oikein 99 %. Osoitepalvelu toimii sekä puhelimitse että internetin kautta. Molemmissa osoitetiedon hakijaa palvellaan henkilökohtaisesti. Osoitetietoa palvelusta ei luovuteta, jos henkilö on sen kieltänyt. Puhelinosoitepalvelu palvelee numerossa 0600 0 1000 (joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa) ja ruotsinkielinen palvelu numerossa 0600 0 1001 (arkisin kello 8.00-16.15). Puhelinpalvelun hinta on 1,67 euroa/minuutti + pvm. Puhelinpalvelusta on mahdollista saada osoitteen lisäksi myös puhelinnumero. Internet–palvelussa osoitteen tilaus ja maksu tapahtuvat verkkopankkitunnuksilla. Internetin kautta voi tilata yhden tai useamman osoitteen samalla maksukerralla. Tiedot toimitetaan tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Sekä suomen- että ruotsinkielinen internet–palvelu löytyvät osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi/osoitepalvelu. Internetin kautta palvellaan molemmilla kielillä vuorokauden ympäri. Palvelun kautta haettu osoite maksaa 2,25 euroa. Suosittu palvelu saattaa ruuhkautua muutama päivä ennen 15.12., jolloin on viimeinen 0,45 euron joulutervehdysten postituspäivä, joten puuttuvat osoitteet kannattaa tiedustella hyvissä ajoin. Lisätiedot Markkinointipäällikkö Klaus Hartikainen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6727, 050 549 2463, sähköposti klaus.hartikainen@vrk.intermin.fi Tietopalveluasiantuntija Anne Torkkel-Naumanen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6754, sähköposti anne.torkkel-naumanen@vrk.intermin.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa

Liitteet & linkit