VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN JA MAISTRAATTIEN OSOITEPALVELUSTA MYÖS YRITYSTEN YHTEYSTIEDOT

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmä sisältää myös osoitetiedot niistä ulkomailla vakinaisesti asuvista Suomen kansalaisista, jotka ovat tehneet maastamuuttoilmoituksen. Yksityishenkilö voi tiedustella väestötietojärjestelmään tallennettuja osoitteita Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien Osoitepalvelusta. Henkilön osoite löytyy Osoitepalvelusta myös vanhan sukunimen, entisen osoitteen, syntymäkunnan tai syntymäajan perusteella. Henkilön osoitteen oikeellisuus edellyttää, että hän on itse ilmoittanut osoitteensa väestökirjaviranomaiselle. Puhelinpalvelun kautta voi nyt tiedustella myös Suomessa toimivien yritysten yhteystietoja. Näitä ovat mm. yrityksen nimi, osoite, yrityksen puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja www-sivujen osoite. Palvelun kautta saa myös yksityishenkilöiden puhelinnumerotietoja. Yritysten yhteystiedot ja yksityishenkilöiden puhelinnumerotiedot perustuvat henkilön tai yrityksen puhelinluetteloon ilmoittamiin, Finnet Media Oy:n Numeronetti-palvelun hyödyntämiin tietoihin. Yritysten yhteystietoja ja henkilöiden puhelinnumeroita ei tallenneta väestötietojärjestelmään. Osoitepalvelu toimii sekä puhelimitse että internetin kautta. Molemmissa osoitetiedon hakijaa palvellaan henkilökohtaisesti. Osoitetietoa palvelusta ei luovuteta, jos henkilö on sen kieltänyt. Puhelinosoitepalvelu palvelee numerossa 0600 0 1000 (joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa) ja ruotsinkielinen palvelu numerossa 0600 0 1001 (arkisin kello 8.00-16.15). Puhelinpalvelun hinta on 1,67 euroa/minuutti + pvm. Internet–palvelussa osoitteen tilaus ja maksu tapahtuvat verkkopankkitunnuksilla. Tiedot toimitetaan tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Sekä suomen- että ruotsinkielinen internet–palvelu löytyvät osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi/osoitepalvelu. Internetin kautta palvellaan molemmilla kielillä vuorokauden ympäri. Palvelun kautta haettu osoite maksaa 2,25 euroa/haku. Lisätietoja: Markkinointipäällikkö Klaus Hartikainen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6727, 050 549 2463, sähköposti klaus.hartikainen@vrk.intermin.fi Tietopalveluneuvoja Mervi Laukkanen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6745, sähköposti mervi.laukkanen@vrk.intermin.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit