Väestörekisterikeskus ja maistraatit valmistautuneet parisuhteen rekisteröintiin

VÄESTÖREKISTERIKESKUS JA MAISTRAATIT VALMISTAUTUNEET PARISUHTEEN REKISTERÖINTIIN Rekisteröintiaikoja varattu toistaiseksi vielä vähän Laki samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä tulee voimaan perjantaina 1.3.2002. Tieto rekisteröidystä parisuhteesta tallennetaan muiden perhesuhde- ja siviilisäätytietojen tavoin Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämään valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Uusien parisuhdetta koskevien tietojen käsittely on edellyttänyt muutoksia useisiin viranomaisten tietojärjestelmiin ja käytössä oleviin lomakkeisiin. Parisuhteen rekisteröinnin edellyttämät muutokset väestötietojärjestelmään on tehty lain edellyttämässä aikataulussa. Rekisteröintiä koskevan tiedon tallentamisen lisäksi muutoksia ja tarkistuksia on järjestelmässä tehty mm. syntymä-, kuolema-, avioliitto- , avioero- ja ulkomaalaisen rekisteröinti -tapahtumien käsittelyyn. Rekisteröityä parisuhdetta koskevat tiedot välittyvät väestötietojärjestelmästä automaattisesti perhesuhdetietojen käyttöön oikeutetuille viranomaisille, kuten Kansaneläkelaitokselle ja verohallinnolle. Väestörekisterikeskus on vahvistanut parisuhteen esteiden tutkinnassa ja rekisteröinnissä käytettävät lomakkeet. Rekisteröinnin esteet tutkii maistraatti, joka antaa esteettömyydestä parisuhteen osapuolille kirjallisen todistuksen. Esteiden tutkintaa pyydetään maistraatilta tätä varten suunnitellulla lomakkeella. Maistraatin antama esteettömyystodistus toimii itse rekisteröintitilaisuudessa laissa tarkoitettuna parisuhteen rekisteröintiasiakirjana. Parisuhdetta rekisteröitäessä kumpikin osapuoli sekä rekisteröinnin toimittava viranomainen allekirjoittavat todistuksen. Parisuhteen rekisteröiviä viranomaisia ovat maistraattien henkikirjoittajat sekä käräjäoikeuksien laamannit ja käräjätuomarit. Maistraateista saatujen tietojen mukaan yhteydenottoja parisuhteen rekisteröinnistä on tullut jonkin verran, pääasiassa Etelä-Suomessa. Rekisteröintiaikoja on varattu yhteensä kolmisenkymmentä, puolet niistä pääkaupunkiseudulla. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Timo Salovaara, puh. (09) 2291 6551, 050 344 3111, sähköposti timo.salovaara@vrk.intermin.fi Tervehtien Viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717, 050 573 7210 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/28/20020228BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/28/20020228BIT00990/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa