VÄESTÖREKISTERIKESKUS UUDISTI VERKKOSIVUNSA

Väestörekisterikeskuksen verkkopalvelu www.vaestorekisterikeskus.fi on uudistunut. Sivuille on koottu tietoa mm. väestöstä, väestötietojärjestelmästä sekä sähköisestä henkilöllisyydestä ja sähköisestä asioinnista. Verkkosivusto toimii portaalina useisiin alasivustoihin ja kansalaisille suunnattuihin verkkopalveluihin.

Sivujen kautta on mahdollista jättää muuttoilmoitus tai esimerkiksi käydä tutkimassa eri etu- ja sukunimien yleisyyttä Suomessa. Kansalaisvarmenteen haltija voi "Tarkasta tietosi" -palvelussa tarkastaa omat tietonsa väestötietojärjestelmässä. Maksullisen Osoitepalvelun kautta löytyy osoite vaikkapa vanhalle luokkakaverille. Kevään eduskuntavaalien yhteydessä sivujen kautta voi käydä tarkistamassa oman äänestyspaikkansa. Etusivulta löytyy myös muun muassa vuorokausittain päivittyvä Suomen väkiluku.

Sivustoa julkaistaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkkosivuston rinnalla ja sen osana toimii kaksi erillistä sähköiseen asiointiin keskittyvää sivustoa: www.etu-klubi.fi sekä www.fineid.fi. Etu-klubin sivusto on suunnattu kansalaisvarmenteella käytettävistä palveluista kiinnostuneille ja sirullisen henkilökortin haltijoille. Tätäkin sivustoa uudistetaan kevään aikana. Fineid.fi puolestaan tarjoaa teknisempää tietoa sähköisestä henkilöllisyydestä ja varmentamisesta.

Uudistuksessa on pyritty ennen kaikkea selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen. Sivujen kautta kansalainen löytää etsimänsä tiedon tai palvelun mahdollisimman helposti. Siksi samaan palveluun voi päätyä monia eri reittejä. Tavallisimmin käytetyt palvelut on koottu heti etusivulle.

Väestörekisterikeskuksen verkkosivulla asioivista valtaosa on ns. tavallisia kansalaisia. Ammattikäyttäjiä, esimerkiksi viranomaisorganisaatioiden edustajia, on vain noin neljännes kävijöistä. Nimipalvelu ja nimitilastot ovat verkkosivuston suosituimpia palveluita. Nimipalvelusta löytyvät harvinaisetkin etu- ja sukunimet lukumäärineen. Moni käy palvelusta tarkistamassa esimerkiksi kuinka suosittuja omalle vastasyntyneelle kaavaillut nimet ovat viime vuosina olleet tai montako kaimaa Suomesta löytyy. Suosittu "sukunimikartta" puuttuu sivuilta edelleen, mutta palvelu on tarkoitus palauttaa sivuille uudistettuna tämän vuoden aikana. Nimitilastojen ohella sivustolta löytyy myös muuta tilastoaineistoa Suomen väestöstä ja rakennuksista.

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla toimiva Väestörekisterikeskus tuottaa henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasiain rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä Julhaa sekä hoitaa vaalitehtäviä.

Lisätietoja: Viestintäjohtaja Sari Aalto-Matturi, puh. (09) 2291 6624

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit