Yhteinen muuttoilmoitus käytössä vuoden

Posti ja väestökirjahallinto tiiviissä yhteistyössä YHTEINEN MUUTTOILMOITUS KÄYTÖSSÄ VUODEN - osoitteiden oikeellisuus parantunut entisestään Suomen Posti Oy, Väestörekisterikeskus ja maistraatit ottivat vuosi sitten käyttöön yhteisen muuttoilmoituspalvelun, jonka avulla osoitteenmuutoksen voi tehdä samalla kertaa sekä Postille että väestökirjahallinnolle. Muuttaja voi ilmoittaa uuden osoitteensa puhelimitse, sähköisesti tai kirjallisesti. Yhteisen muuttoilmoituspalvelun alettua väestötietojärjestelmän osoitetietojen oikeellisuus on entisestään parantunut. Väestörekisterikeskuksen Tilastokeskuksella teettämän luotettavuustutkimuksen mukaan vakinainen osoite on nyt oikein 98,7 prosentilla henkilöistä, kun luku vuosi sitten oli 98,5 prosenttia. Yleisin syy virheelliseen osoitteeseen on, ettei muuttaja ole tehnyt muuttoilmoitusta. Osin virheet ovat johtuneet myös siitä, että uuden asunnon osoitetiedot on merkitty muuttoilmoitukseen epätarkasti. Muuttoilmoituspuhelimessa tehtävien muuttoilmoitusten toivotaankin lisääntyvän, sillä puhelimessa asiakasta palvellaan henkilökohtaisesti ja virkailija voi tehdä täsmentäviä kysymyksiä, jolloin virheiden määrä vähenee oleellisesti. Puhelimitse jätetty muuttoilmoitus nopeuttaa myös uuden osoitteen kirjautumista sekä väestötietojärjestelmään että Postin osoitetietojärjestelmään. Asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä yhteiseen palveluun. Posti ja väestökirjahallinto seuraavat jatkuvasti yhteisin laadunhallintamittarein palvelun sujuvuutta ja laatua sekä osoitetietojen oikeellisuutta. Puhelimitse muuttoilmoitukset tehdään suomeksi numeroon 0203 456 456 ja ruotsiksi numeroon 0203 457 457. Ilmoituksia otetaan vastaan arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 9-14. Palvelun hinta on 8,21 senttiä/puhelu + 1,47 senttiä/minuutti (kiinteä puhelin) tai 29,26 senttiä/minuutti (matkapuhelin). Muuttoilmoituksen voi tehdä sähköisen henkilökortin avulla Internetissä osoitteissa: www.vaestorekisterikeskus.fi tai www.posti.fi. Internetistä voi myös tulostaa muuttoilmoituslomakkeen. Kirjallisesti tehdyn muuttoilmoituksen voi postittaa tai jättää entiseen tapaan postiin, maistraattiin tai yhteispalvelupisteeseen. Lisätietoja Kehityspäällikkö Riitta Haggrén, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6713 Tuotepäällikkö Pauli Mannikainen, Postin osoitepalvelut, puh. 0204 51 4681 Tiedottaja Seija Nurmikoski, Väestörekisterikeskuksen viestintä, puh. (09) 2291 6769 Tiedottaja Tanja Ruotsi, Postin viestintä, puh. 0204 51 5414 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00530/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Tilaa