Suomalaisten yritysten mobiilisivut Pohjoismaiden heikoimpia

Suurin osa suomalaisista älypuhelinten käyttäjistä jättää huonosti puhelimella toimivan sivun käyttämättä ja siirtyy muualle. Vaikka mobiililaitteiden määrä kasvaa Suomessa nopeammin kuin muissa pohjoismaissa, jopa 42 prosentilla suomalaisista suurista yrityksistä ei ole mobiilisivuja. Luvut selviävät Googlen teettämistä tuoreista tutkimuksista.

Älypuhelinten ja tablettien määrä kasvaa Suomessa nopeammin kuin muissa Pohjoismaissa, kertoo Googlen TNS:llä teettämä tuore kysely. Älypuhelinten määrä kasvoi Suomessa 25 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, selviää alkuvuonna 2014 toteutetusta kyselytutkimuksesta. Tableteissa kasvuluku oli 70 prosenttia. Määrän kasvu näkyy myös Googlen hakukoneessa: monilla toimialoilla kuluttajakysynnästä jo yli kolmasosa koostuu mobiililaitteilla tehdyistä hauista.

“Matkapuhelin on yhä useammin se ensimmäinen ja myös ainoa väylä verkkoon. Siksi ei ole yhdentekevää, kuinka mobiililaitteita käyttäviä kuluttajia palvellaan. Useimmat maailmalla viime aikoina huomiota herättäneet menestystarinat, kuten Uber, nojaavat nimenomaan mobiililaitteisiin”, sanoo Googlen maajohtaja Anni Ronkainen.

Mitä mobiililaitteiden käyttäjät sitten yrityksiltä vaativat? Google teetti selvityksen suomalaisten kuluttajien tarpeista ja odotuksista YouGov-tutkimusyhtiöllä toukokuussa 2014.

Kolme neljästä vastaajasta (59 %) sanoo käyttävänsä älypuhelintaan useampiin toimintoihin kuin vuosi sitten.

Yli puolet (54%) vastaajista oli samaa mieltä väitteen “jos en löydä helposti etsimääni asiaa nettisivulta, siirryn käyttämään toista sivua älypuhelimella” kanssa. Eri mieltä oli ainoastaan 15 prosenttia vastaajista.

56 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä väitteen "jos sivusto ei näy kunnolla älypuhelimellani, en käytä sivua uudelleen puhelimella" kanssa. Eri mieltä oli 14 prosenttia vastaajista. Pohjoismaissa tähän väitteeseen suhtaudutaan kaikkialla lähes samoin (Norja 59% vastaajista samaa mieltä, Tanska 52%, Ruotsi 49%).

“Pohjoismaisten kuluttajien odotukset verkkosivujen suhteen mobiilissa ovat samalla tasolla eri maissa”, sanoo Ronkainen. “Siksi halusimme selvittää kuinka käytettäviä yritysten sivut ovat mobiililaitteilla Suomessa ja Pohjoismaissa.”

Suomen 50 suurimmasta yrityksestä 42 prosentilla ei ole mobiililaitteille suunnattuja verkkosivuja lainkaan. Kuluttajayritysten kohdalla luku on 30 prosenttia ja B2B-yritysten kohdalla 50 prosenttia.

Google analysoi 50 suurimman yrityksen verkkosivut Page Speed Insights -työkalulla. Työkalun mukaan yritysten keskimääräiseksi arvosanaksi muodostui 80/100 älypuhelimella käytettäessä.

Vertailtaessa tilannetta eri Pohjoismaiden välillä huomataan että Suomi jää peränpitäjäksi. Eri maiden kymmenen suurimman yrityksen arvosanan keskiarvo on Tanskassa 90, Ruotsissa 88, Tanskassa 82 ja Suomessa 81.

“Suomalaiset kuluttajat ovat nopeasti ottaneet älypuhelimet osaksi arkeaan, ja siksi yrityksillä odotetaan olevan hyvin toimivat mobiilisivut. Jos yrityksellä ei ole mobiilisivuja tai niihin ei panosteta, asiakkaat voidaan helposti menettää kilpailijoille. Jotta suomalaiset yritykset pärjäisivät kansainvälisessä kilpailussa, olisi tärkeää, että suomalaisyritysten mobiilisivut vastaisivat kuluttajien odotuksiin ja tarpeisiin”, sanoo Ronkainen.

Taustaa tutkimuksista:

TNS tutki Googlen pyynnöstä mobiililaitteiden yleistymistä Pohjoismaissa. Iältään yli 16 vuotiaita vastaajia oli tuhat jokaisessa maassa. Tutkimus tehtiin kuluvan vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

YouGov-tutkimuslaitos tutki Googlen pyynnöstä mobiililaitteiden käyttöä Pohjoismaissa. Suomessa tutkimuksessa oli mukana 1024 18-74 vuotiasta älypuhelinkäyttäjää.

Google selvitti Suomen 50 suurimman (Talouselämä 500) sekä muiden pohjoismaiden 10 suurimman yrityksen valmiuksia vastata kuluttajien tarpeisiin mobiilisivuillaan. Sivut analysoitiin verkosta löytyvällä verkkosivujen kehittäjille tarkoitetulla PageSpeed Insights -työkalulla (http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/). Työkalu antaa asteikolla 0-100 arvosanan siitä kuinka käyttäjäystävällisiä verkkosivut ovat älypuhelimella. Pohjoismaista vertailu tehtiin kunkin maan 10 suurimman yrityksen osalta.

Lisätietoja:

Tiedotteessa käsitellään vain osa tutkimustuloksista. Jos olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta laajemmin ole yhteydessä.

Timo Nurmi, timo.nurmi@zipipopfreud.fi, 050 3493597

Tilaa