Hinta ohjaa julkisia ruokahankintoja kotimaisuuden kustannuksella – päättäjät toivovat tilanteeseen muutosta

Kuntien julkisiin ruokahankintoihin halutaan lisää kotimaisuutta ja laatua. Suurin osa suomalaisista kuntapäättäjistä ja -virkamiehistä on sitä mieltä, että tällä hetkellä elintarvikkeiden hankintapäätöksiä tehdään liikaa hinnan perusteella. Tämä selviää elintarvikeyhtiö Valion ja tutkimusyhtiö Aula Researchin tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuntapäättäjien ja kuntien elintarvikehankinnoista vastaavien näkemyksiä ruokahankinnoista.  

Kuntien elintarvikehankinnoissa hinnan painoarvo on tällä hetkellä lähes 80 prosenttia. Kuntien virkamiesten mielestä sopiva paino hinnalle olisi noin 60 prosenttia, ja poliittisten päättäjien mielestä vielä alhaisempi, 55 prosenttia. Päättäjät toivovat, että hinnan sijaan ruuan hankintapäätöksiä ohjaisi enemmän kotimaisuus, paikallisuus ja laatu. Esimerkiksi maitotaloustuotteiden osalta lähes 70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kuntapäättäjistä haluaisi nostaa kotimaisuuden ja laadun tärkeimmiksi kilpailutuskriteereiksi hinnan rinnalle.

- Laadullisia hankinnan kriteerejä olisi kyllä käytettävissä, mutta yli puolessa kunnista puuttuu edelleen elintarvikehankintoja ohjaava strategia. Tällöin hinta ajaa muiden kriteerien ohi, sanoo edunvalvontajohtaja Riitta Brandt Valiolta.

- Kun strateginen ohjenuora puuttuu, on haastavaa painottaa esimerkiksi laatua, GMO-vapautta, antibioottien vastuullista käyttöä eläimillä tai vaikkapa sitä, että lehmien ruokinnassa ei käytettäisi soijaa valkuaisrehuna.

Jäljitettävyys ja puhtaus korostuvat hankintastrategioissa

Niissä kunnissa, joissa elintarvikehankintaa ohjaava strategia on laadittu, kiinnitetään selvästi enemmän huomiota raaka-aineen jäljitettävyyteen. Jäljitettävyys on tutkimuksen mukaan huomioitu 86 prosentissa strategioista. Raaka-aineen puhtaus on huomioitu 77 prosentissa strategioista. Lisäksi yli puolessa strategioista huomioidaan suomalaisen lainsäädännön asettamat vaatimukset eläintenpidolle (61 %), GMO-vapaa rehu (59 %), luomutuotteet (58 %) ja antibioottien käyttö (54 %).

- Kunnissa olisi tärkeää käydä laajempaa keskustelua kotimaisen ruoan hankkimisen puolesta, sillä tutkimukset osoittavat, että kotimaisuus, laatu ja puhtaus ovat tärkeitä paitsi päättäjille, myös kuluttajille. Lisäksi paikallisten ja kotimaisten elintarvikkeiden hankinta on kokonaistaloudellista, koska se lähes aina vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa. Siksi sen tulisi näkyä myös päätöksenteossa ja hankintaa ohjaavissa strategioissa, Riitta Brandt sanoo.

Lisätietoja:
Valio Mediadeskin kautta, puh. 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi

Valio Oy on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys, jonka tehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuus Suomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviä tuotteita. Valion liikevaihto on 1 638 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 4 000. Valio on Suomessa maitotuotteiden markkinajohtaja ja ravitsemuksen sekä maun kansainvälinen edelläkävijä. Laatu, osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet Valion ohjenuoria jo yli sadan vuoden ajan. Suomen markkinoilla Valion logo on takuu suomalaisesta maidosta valmistetusta maitotuotteesta. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjun jokaisessa vaiheessa tilalta kauppaan. Valio säästää ympäristöä käyttämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.

Aula Research Oy toteutti kuntapäättäjien parissa tehdyn kyselytutkimuksen Valion toimeksiannosta. Tutkimuksen otos (n=1199) kerättiin sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin aikavälillä 27.9.2017–23.10.2017. Selvityksessä käsiteltiin muun muassa vastuullisia elintarvikehankintoja, hankintojen tärkeimpiä valintatekijöitä sekä hinnan ja laadullisten tekijöiden painoarvoa hankinnoissa. Kyselyyn vastasi yli 900 kuntapäättäjää ja reilu 200 hankinnoista vastaavaa virkamiestä.

Yrityksestä

Valio Oy on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys, jonka tehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuus Suomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviä tuotteita. Valion liikevaihto on 1 638 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 4 000. Valio on Suomessa maitotuotteiden markkinajohtaja ja ravitsemuksen sekä maun kansainvälinen edelläkävijä. Laatu, osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet Valion ohjenuoria jo yli sadan vuoden ajan. Suomen markkinoilla Valion logo on takuu suomalaisesta maidosta valmistetusta maitotuotteesta. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjun jokaisessa vaiheessa tilalta kauppaan. Valio säästää ympäristöä käyttämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.

Tilaa

Multimedia

Multimedia