Lehmän lannan ravinteet luontoa vaalien kiertoon ja tehokkaaseen käyttöön

Maidontuotannon tärkeimmät elementit ovat hyvä nurmisato ja siitä tehtävä rehu sekä lehmä, joka muuttaa nurmirehun ihmisravinnoksi. Lehmä tuottaa myös paljon lietelantaa, jota siivotaan navetasta säiliöön ja ajetaan pelloille lannoitteeksi. Valion patentoidun keksinnön avulla lietelannan ravinteet saadaan tehokkaammin käyttöön, kun lietelanta prosessoidaan vedeksi, lannoitejakeiksi ja biokaasuksi. Lietelannan käyttö lannoitteena helpottuu, ravinnekierto tehostuu ja ravinnevalumat lähes häviävät. Prosessissa syntyvää biokaasua voidaan hyödyntää sähkön ja lämmön tuotantoon tai liikennepolttoaineena.

Nykyisessä muodossaan lietelanta on yhtä aikaa sekä hyödyllinen lannoite että ongelma. Ongelmallinen se on siksi, että vetisen lietelannan säilytys ja levitys vaativat paljon säilytys- ja nurmilaidunpinta-alaa, ja karjakoon kasvaessa saattaa olla vaikeaa löytää riittävää maa-alaa. Lisäksi lietelannan ravinnepitoisuus on melko alhainen ja varsinkin typen hyväksikäyttöaste matala. Myös levityskustannukset ovat merkittävät ja raskas levityskalusto rasittaa peltoja.

 

Valion kehittämässä prosessissa lietelannasta saadaan puhdasta vettä, biokaasua ja helposti maahan levitettäviä luomukelpoisia fosfori- ja typpilannoitejakeita. Menetelmä eroaa nykyisin käytössä olevista separointimenetelmistä siten, että lannoitejakeista saadaan poistettua suuri osa vedestä ja lannan sisältämä energia saadaan hyötykäyttöön biokaasuna.

 

Nurmen satomäärät kasvavat

 

Prosessoinnin jälkeen ravinteet ovat tiiviissä ja helposti levitettävässä muodossa. Lannoituksen suunnittelu helpottuu, kun fosfori- ja typpijakeet ovat erillään. Nurmikasvit pystyvät helpommin käyttämään ravinteet hyödyksi ja peltojen rasituksen vähentyessä nurmisadot paranevat. Lannoituskokeita jatketaan Luonnonvarakeskuksen kanssa tulevien kasvukausien aikana.

 

Fosforipitoinen kuivajae voidaan sijoittaa maan muokkauskerrokseen, jolloin ravinnevalumat vähenevät. Typpilannoitetiiviste voidaan levittää pelloille myös kasvukauden aikana, ja typen hyväksikäyttö paranee merkittävästi.

 

Toiminta testataan pilottilaitoksessa

 

Valio aloittaa kevättalvella 2017 ensimmäisen tuotantokoon pilottilaitoksen suunnittelun. Laitokselle on varattu tontti Nivalasta, jossa 2000 lehmän tuottama lietelanta saadaan kerättyä 10 - 20 kilometrin säteeltä.

Suunniteltava laitos käsittelee noin 50 miljoonaa litraa lietelantaa vuodessa. Määrästä saadaan noin 12 miljoonaa kiloa tiivistä fosforilannoitetta, noin 5,5 miljoonaa kiloa typpilannoitetiivistettä ja 27,5 miljoonaa litraa puhdasta vettä. Biokaasua saadaan vuodessa noin 7000 MWh, mikä vastaa 300 - 350 omakotitalon vuoden lämpötarvetta.

 

Pilottilaitos olisi ensimmäinen laatuaan maailmassa ja sen avulla testattaisiin prosessin toimivuutta, optimaalista mitoitusta ja lannan kuljetuksen logistiikkaa.

 

Prosessissa voidaan käsitellä myös Valion omassa tuotannossa syntyviä elintarvikkeeksi kelpaamattomia jakeita biokaasuksi.

 

Vientipotentiaalia

 

Maa-alan vähäisyys suhteessa lehmien määrään on suurempi ongelma muualla Euroopassa kuin Suomessa. Suuressa osassa maailmaa on pulaa myös puhtaasta vedestä. Jos pilottilaitos osoittaa prosessin toimivaksi, Valion patentoimalle lietelannan käsittelyteknologialle avautunee vientimahdollisuuksia.

 

Pia Kontunen
viestintäjohtaja
pia.kontunen@valio.fi

Valio Oy on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys, jonka tehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuus Suomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviä tuotteita. Valion liikevaihto on 1 718 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 4 000. Valio on Suomessa maitotuotteiden markkinajohtaja ja ravitsemuksen sekä maun kansainvälinen edelläkävijä. Laatu, osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet Valion ohjenuoria jo yli sadan vuoden ajan. Suomen markkinoilla Valion logo on takuu suomalaisesta maidosta valmistetusta maitotuotteesta. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjun jokaisessa vaiheessa tilalta kauppaan. Valio säästää ympäristöä käyttämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.

Avainsanat:

Yrityksestä

Maailman innovatiivisin meijeri ja ruokataloValion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista raaka-aineista. Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: ruoan riittävyyden turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat esimerkkejä vaikutuksistamme. Näin ajattelevat myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi neljä vuotta peräkkäin. Olemme suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys ja maksamme kaikki tulot maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä 25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja kuuntelemme kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella. Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui ajatus ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion tuotteista yli 60 maassa ja innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2017 oli 1 708 miljoonaa euroa. Valio – Paremman elämän palveluksessa.www.valio.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia