KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach Suomeen IWG-maailmankonferenssiin

Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) puheenjohtaja Thomas Bach on vahvistanut tulonsa Suomeen 6. naisten liikunnan ja urheilun maailmankonferenssin puhujana. Konferenssi järjestetään Finlandia-talolla 12.–15. kesäkuuta 2014.

KOK:n puheenjohtajan läsnäolo IWG-maailmankonferenssissa luo uutta painoarvoa globaalille liikunnan ja urheilun tasa-arvotyölle. Puheenjohtaja Thomas Bach puhuu IWG-maailmankonferenssin avajaisissa, jonka muita puhujia ovat muun muassa konferenssin suojelija presidentti Tarja Halonen, urheilusta vastaava komissaari Androulla Vassiliou ja Kansainvälisen Paralympiakomitean puheenjohtaja Sir Philip Craven.

KOK on yksi IWG-maailmankonferenssin tukijoista. KOK:n pitkäaikainen työ tasa-arvon hyväksi on tuottanut merkittäviä tuloksia, sillä naisten osuus kaikista urheilijoista Lontoon kesäolympialaisissa vuonna 2012 oli jo 44 prosenttia. Lisäksi jokaisella maalla oli naisedustajia ensimmäistä kertaa. Huhtikuun alussa puheenjohtaja Bach julkisti KOK:n komiteoiden uudet kokoonpanot – naisten määrä lisääntyi 23 prosentilla edellisvuodesta, ja naisten osuus komiteoiden puheenjohtajista nousi.

"Thomas Bach on tehnyt selväksi, että naisten tulee olla tasavertaisesti edustettuina myös liikunnan ja urheilun päätöksenteossa, eikä pelkästään kentällä. KOK on tukenut IWG:tä sen alkuajoista lähtien, ja olemme syventäneet tätä yhteistyötä viime vuosina. Olemme erittäin iloisia Bachin vierailusta ja toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi Suomeen ja Helsinkiin", toteaa IWG:n puheenjohtaja Raija Mattila.

IWG-maailmankonferenssin tavoitteena on edistää urheilu- ja liikuntakulttuuria, jossa naisten ja tyttöjen osallistuminen ja vaikuttaminen on mahdollista ja tervetullutta liikunnan ja urheilun eri tehtävissä, kaikilla tasoilla. Konferenssin järjestävät kansainvälinen naisliikuntaverkosto IWG ja Valo, Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana.

"Kansainvälisen Olympiakomitean puheenjohtajan henkilökohtainen läsnäolo IWG-maailmankonferenssissa on upea asia koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle. Se vahvistaa KOK:n tuen konferenssille ja antaa suuren painoarvon maailmanlaajuiselle liikunnan ja urheilun tasa-arvotyölle", toteaa Valon ja Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen.

Thomas Bachin lisäksi konferenssissa KOK:ta edustavat hallituksen jäsen Anita DeFranz, urheilijakomission puheenjohtaja Claudia Bokel, KOK:n suomalaisjäsen Peter Tallberg ja Euroopan Olympiakomiteoiden puheenjohtaja Patrick Hickey. Konferenssiin on ilmoittautunut jo noin 560 osallistujaa – urheilijoita ja valmentajia, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia sekä päättäjiä ja ruohonjuuritason toimijoita kaikista maanosista. Konferenssi on suurin Suomessa järjestettävä liikunnan ja urheilun seminaaritapahtuma vuosiin.

Konferenssin teemat liittyvät politiikkaan, valmennukseen ja johtajuuteen, terveyteen, naisten ja tyttöjen osallistumiseen sekä turvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin. Tapahtumaan ilmoittautuminen on avoinna konferenssin verkkosivuilla osoitteessa www.iwg-gti.org.

Konferenssin suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen. Konferenssin järjestävät kansainvälinen naisliikuntaverkosto IWG ja Valo, Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana. Konferenssin muut kotimaiset kumppanit ovat Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, Yle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Tiedekeskus Heureka, Suomen Urheilumuseo sekä Olympiastadion. Eurooppalaisista tahoista tukensa konferenssille ovat antaneet EU:n liikunnasta vastaava komissaari Androulla Vassiliou, Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland, European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) ja Euroopan Olympiakomiteat (EOC).

Konferenssin kansainvälisiä tukijoita ovat Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK), Kansainvälinen Paralympiakomitea (IPC), United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP), Maailman terveysjärjestö WHO, Association of Sport for All (TAFISA), ranskankielisten maiden nuoriso- ja urheiluministerien yhteistyöjärjestö CONFEJES, kansainvälinen opiskelijaurheiluliitto FISU, International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW), International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE), Special Olympics ja Women Sport International (WSI).

Lisätietoja:

Terhi Heinilä, IWG:n pääsihteeri, 040 530 5544, terhi.heinila@valo.fi

Jyrki Kemppainen, Valon viestintäjohtaja, 040 559 7196, jyrki.kemppainen@valo.fi

IWG lyhyesti:

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia