Pohjoismaat tiivistävät rintamaansa ottelutulosten manipulointia vastaan

Pohjoismaat tiivistävät yhteistyötään taistelussa ottelutulosten manipulointia (match-fixing) vastaan. Pohjoismaiset urheilun keskusjärjestöt kehottavat kansallisia lajiliittoja laatimaan sääntöjä manipulaation estämiseksi sekä tekemään aloitteita urheilutoimijoiden kouluttamiseksi urheilun ydintä uhkaavan ilmiön torjumiseksi.

Kilpailutulosten ja –tapahtumien manipulointi on KOK:n entisen puheenjohtajan Jacques Roggen arvion mukaan urheilun suurin uhka. World Lotteries Associationin puheenjohtajana toiminut, Valon ja Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen on Roggen kanssa samaa mieltä.

- Suomi on etujoukoissa ratkaisemassa tätä ongelmaa. Kukaan ei kuitenkaan voi ratkaista tätä yksin, joten tässä tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Sen eteen tehdään nyt töitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kyseessä on taistelu urheilun perusarvoista, Risto Nieminen sanoo.

Niemisen ohella myös muiden Pohjoismaiden urheilujohtajat mm. Tanskan olympiakomitean puheenjohtaja Niels Nygaard, Norjan olympiakomitean puheenjohtaja Börre Rognlien ja Ruotsin keskusurheilujärjestön puheenjohtaja Karin Mattsson Weijber ovat sitoutuneet tiivistyvään yhteistyöhön.

Pohjoismaiset urheilujärjestöt ovat sopineet aktiivisesta osallistumisesta kotimaisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin, joissa ongelmallista ilmiötä käsitellään. Lisäksi ne ovat luvanneet auttaa omien maidensa viranomaisia Euroopan neuvoston yleissopimuksen valmisteluissa ja täytäntöönpanossa.  

Pohjoismaat kannattavat, että manipuloinnin torjumiseksi koordinaatio kansainvälisellä tasolla tulisi antaa tahoille, joilla on riittävä toimivalta ja tietotaito ilmiön torjumiseen.

Pohjoismaiset kattojärjestöt katsovat, että online-pelaamista koskevan EU-sääntelyn tulisi velvoittaa jäsenvaltioon laillisesti sijoittautuneen peliyhtiön osallistumaan pelien monitorointijärjestelmiin ja lisäksi EU-sääntelyn tulisi rajoittaa tarjottavia pelityyppejä.

Pohjoismaiset kattojärjestöt ovat sopineet tiivistävänsä yhteistyötään vuosittaisilla tapaamisilla, joissa kehitetään menetelmiä ottelutulosten manipuloinnin kitkemiseksi urheilusta. Asia on seuraavan kerran esillä syksyllä järjestöjen vuotuisessa kokouksessa.

Integriteettiseminaari järjestetään Suomessa

Ottelutulosten manipuloinnin estämiseen pureudutaan Suomen urheilun integriteettipäivässä torstaina 10.4. Valo-talossa. Päivän järjestävät OKM, Valo, Olympiakomitea ja Veikkaus yhteistyössä EU-rahoitteisen European Lotteries IRIS-projektin kanssa.

- Kovatasoiseen kansainväliseen seminaariimme on myös tulossa pohjoismaisia kollegoita ja on tärkeää vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ilmiön kitkemiseksi, toteaa Valon erityisasiantuntija Petri Heikkinen.

Seminaarissa kuullaan muun muassa Euroopan neuvoston toimista urheilutulosten manipuloinnin estämistä koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi. Sopimusluonnosta on valmistellut Euroopan neuvoston EPAS-toimielin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön johtajan Harri Syväsalmen johdolla.

Luonnos on valmistunut ja se on parhaillaan Euroopan neuvoston jatkokäsittelyssä. Tavoitteena on, että se hyväksytään syyskuussa Sveitsissä Euroopan neuvoston urheiluministereiden kokouksessa.

- Ilmiön vakavuus on tunnistettu ja luonnoksen tekemiseen osallistui yli 40 maata. Euroopan ulkopuolisista maista mm. Kanada, Japani ja Australia olivat mukana. Ongelman ratkaiseminen vaatii monipuolisia toimenpiteitä laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Luonnosta valmisteltaessa teimme yhteistyötä eri viranomaisten kuten Kansainvälisen olympiakomitean, Euroopan jalkapalloliiton, Interpolin sekä julkisten ja yksityisten pelioperaattoreiden kanssa, toteaa Harri Syväsalmi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysmiehenä toiminut ministeri Lauri Tarasti esittelee ehdotuksensa urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnista Suomessa.

Jalkapallon Pelaajayhdistyksen hallituksen jäsen Pekka Sihvola kertoo seminaarissa JPY:n käyttöön ottamasta älypuhelinsovelluksesta, jonka avulla pelaajat voivat raportoida mahdollisista vilppiepäilyistä nimettöminä.

Muita esiintyjiä ovat mm. UEFA:n kurinpito- ja integriteettiyksikön päällikkö Emilio Garcia ja rahanpesuun ja ottelutulosten manipulointiin perehtyneet johtaja Christian Kalb CK Consultingista ja erikoistutkija Pim Verschuuren EU:n IRIS-ohjelmasta.

Integriteettipäivän ohjelma ja puhujien esittelyt

Lisätietoja:

Valon erityisasiantuntija Petri Heikkinen, p. 040 162 5522, petri.heikkinen@valo.fi

Tilaa